Now showing items 1-2 of 2

  • İmar kirliliği kapsamında adli ve idari yaptırımlar 

   Aydın, Gurur Kutay (Maltepe Üniversitesi, Lisansüstü Eğitim Enstitüsü, 2020)
   Tezimizin amacı imar kirliliğini imar hukuku ve ceza hukuku kapsamında irdelenmesi, imar kirliliği hakkında farkındalık yaratmak ve çevre kirliliğine neden olan bu eyleme yönelik alınabilecek önlemlerden bahsetmektir. ...
  • Vergi kaçakçılığı suçlarında içtima 

   Yıldırım, Sevilay (Maltepe Üniversitesi, Lisansüstü Eğitim Enstitüsü, 2021)
   Tezimin amacı, ceza hukukunda yer alan içtima hükümlerinin vergi ceza hukuku açısından uygulanışını ve bu uygulamada yer alan kanun boşluklarını, ortaya çıkan ve uygulamaya da yansıyan sorunların neler olduğunu ve bu ...