Now showing items 1-2 of 2

  • Adil yargılanma hakkı çerçevesinde yargı bağımsızlığı 

   Özdemir, İlhan (Maltepe Üniversitesi, Lisansüstü Eğitim Enstitüsü, 2020)
   Hukuk devletine ilişkin hakların elde edilebilmesi için insanlık tarihi boyunca hak, özgürlük, adalet ve eşitlik mücadelesi verilmiştir. Adil yargılanma hakkı da temel insan hakları için verilen mücadele ile kazanılmıştır. ...
  • Soruşturma evresinde şüpheli hakları 

   Akbulut, Uğur Ziya (Maltepe Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2018-08)
   İnsan Hakları, insanlığın var oluşundan beri insanın onurlu bir varlık olmasından kaynaklanan ve sahip olmak için sadece insan olmanın yeterli olduğu haklardır. İnsanlığın başlangıcından günümüze kadar geçen süreç içerisinde ...