Now showing items 1-10 of 10

  • Antik Yunan’dan günümüze devlet 

   Korkmaz, Meryem (Maltepe Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2018-08)
   Tarihte devlet kavramı toprak parçası üzerinde egemenliği ifade etmiştir. Tarihler boyunca insanların sahip oldukları bencil duygular toplumları güç savaşına itmiş, ihtiyaç duyulan gücü ve toprak parçasını elinde bulundurmak ...
  • Ceza muhakemesi hukukunda zorunlu müdafilik 

   Fırat, Yağmur (Maltepe Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2018-09)
   Savunma hakkı, hukuk devleti ilkesinin bir gereği olarak adil yargılamanın temelini oluşturmaktadır. Savunma hakkının tanınmadığı, bağımsız ve tarafsız mahkemede yargılanmayan şüpheli veya sanığın, hukuk devleti olmanın ...
  • Okul yöneticilerinin toplantı yönetimi ile ilgili tutum ve becerilerinin öğretmenler tarafından algılanması 

   Çalışkan, Ümüt (Maltepe Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2009)
   Bu araştırmanın ilk bölümünde genelde toplantı kavramı çerçevesinde teorik bilgilerden; kısaca toplantı kavramı ve toplantı kelimesi çerçevesinde oluşabilecek literatür terimlerin açıklaması üzerinde durulmuş, toplantı ...
  • Soruşturma evresinde şüpheli hakları 

   Akbulut, Uğur Ziya (Maltepe Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2018-08)
   İnsan Hakları, insanlığın var oluşundan beri insanın onurlu bir varlık olmasından kaynaklanan ve sahip olmak için sadece insan olmanın yeterli olduğu haklardır. İnsanlığın başlangıcından günümüze kadar geçen süreç içerisinde ...
  • Soruşturmaya yer olmadığına dair karar 

   Tural, Uğur (Maltepe Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2019)
   “Soruşturmaya Yer Olmadığına Dair Karar”, “Soruşturma Yapılmasına Yer Olmadığına Dair Karar”, Soruşturmama Kararı” veya “Soruşturma Yapılmasına Yer Olmadığı Kararı” olarak ifade edilen karar Ceza Muhakemesi Hukukumuzda ...
  • Türk ceza hukukunda kısa süreli hapis cezalarına seçenek yaptırımlar 

   İş Arkun, Gülten (Maltepe Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2018-12)
   Ceza infaz kurumları çoğu kez kişi üzerinde olumsuz etkiler bırakmaktadır. Buna bağlı olarak cezaya maruz kalmış bireylerin topluma kazandırılmaları da zorlaşmaktadır. Çünkü ceza almış birey bulunduğu toplumda yaşamak ...
  • Türk vergi sisteminde emlak vergisi uygulaması 

   Yıldırım, Murat (Maltepe Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2019)
   Yerel yönetimlerin kamu maliyesinin üç temel işlevi olan ekonomik istikrarın sağlanması, gelir dağılımı ve kamu hizmetlerinin yerine getirilmesi işlevleri bulunmaktadır. Yerel yönetimler kamu politikasının bir parçası olan ...
  • Türkiye’de vergi denetiminin hukuki etkinliği 

   Yılmaz, Ayşe Nur (Maltepe Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2019)
   Devletin varlığını devam ettirebilmesi, vatandaşa ihtiyacı olan kamu hizmetini en kaliteli şekilde sunabilmesi ve kamu harcamalarındaki finansmanın sağlanmasında en önemli etken vergilerdir. Ancak mükellefler, “devletin ...
  • Vergi ceza hukukunda tekerrür 

   Kaya Demirpençe, Merve Fulya (Maltepe Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2018)
   Kanun koyucu, kişilerin toplumun düzenini sağlayan hukuk kurallarına uymalarını sağlamak amacıyla çeşitli yaptırımlar öngörmüştür. Yaptırımların temel amacı suç işleyen kişilerin ıslahı ve caydırılmasıdır. Arzu edilen ...
  • Yürütmenin durdurulması müessesinin iyuk 28. madde ve bankacılık kanunu 136. maddde kapsamında karşılaştırılması 

   Türker, Sami (Maltepe Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2017)
   İdare Hukuku'nun temel ilkesi olan hukuk devleti ilkesi kişisel hak ve özgürlüklerin güvencesidir. Kamu düzeninin başlangıç noktası sanıldığının aksine kişisel hak ve özgürlüklerin sağlanmasından geçmektedir. İdarenin ...