Now showing items 1-1 of 1

    • Türk vergi sisteminde emlak vergisi uygulaması 

      Yıldırım, Murat (Maltepe Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2019)
      Yerel yönetimlerin kamu maliyesinin üç temel işlevi olan ekonomik istikrarın sağlanması, gelir dağılımı ve kamu hizmetlerinin yerine getirilmesi işlevleri bulunmaktadır. Yerel yönetimler kamu politikasının bir parçası olan ...