Now showing items 1-2 of 2

  • Türkiye’de vergi denetiminin hukuki etkinliği 

   Yılmaz, Ayşe Nur (Maltepe Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2019)
   Devletin varlığını devam ettirebilmesi, vatandaşa ihtiyacı olan kamu hizmetini en kaliteli şekilde sunabilmesi ve kamu harcamalarındaki finansmanın sağlanmasında en önemli etken vergilerdir. Ancak mükellefler, “devletin ...
  • Vergi kaçakçılığı suçlarında içtima 

   Yıldırım, Sevilay (Maltepe Üniversitesi, Lisansüstü Eğitim Enstitüsü, 2021)
   Tezimin amacı, ceza hukukunda yer alan içtima hükümlerinin vergi ceza hukuku açısından uygulanışını ve bu uygulamada yer alan kanun boşluklarını, ortaya çıkan ve uygulamaya da yansıyan sorunların neler olduğunu ve bu ...