Now showing items 1-2 of 2

  • Türk vergi sisteminde emlak vergisi uygulaması 

   Yıldırım, Murat (Maltepe Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2019)
   Yerel yönetimlerin kamu maliyesinin üç temel işlevi olan ekonomik istikrarın sağlanması, gelir dağılımı ve kamu hizmetlerinin yerine getirilmesi işlevleri bulunmaktadır. Yerel yönetimler kamu politikasının bir parçası olan ...
  • Vergi ceza hukukunda tekerrür 

   Kaya Demirpençe, Merve Fulya (Maltepe Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2018)
   Kanun koyucu, kişilerin toplumun düzenini sağlayan hukuk kurallarına uymalarını sağlamak amacıyla çeşitli yaptırımlar öngörmüştür. Yaptırımların temel amacı suç işleyen kişilerin ıslahı ve caydırılmasıdır. Arzu edilen ...