Recent Submissions

 • “Irkçılıkla mücadele uzun soluklu bir çaba gerektirir” 

  Kut, Gün (Maltepe Üniversitesi, 2018)
  BM Irk Ayırımcılığı Komitesine üçüncü kez seçilen, Boğaziçi Üniversitesi Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Bölümü öğretim üyesi ve Rektör Danışmanı Doç. Dr. Gün Kut ile ülkemizde ve bütün dünyada giderek ...
 • İnsanın unutulmadığı hukuk: insan haklarına dayalı hukuk 

  Uygur, Gülriz (Maltepe Üniversitesi, 2018)
  Hukuk, karşımıza bir normlar bütünü olarak çıkmaktadır. Bu normların da oluşturulma ve uygulanma olmak üzere başlıca iki kısmı bulunmaktadır. İnsan haklarına dayalı hukukun anlamını belirlemekle ilgili sorunun cevabının, ...
 • Yeni egemenler-GDO tehlikesi 

  Dere, Denizhan (Maltepe Üniversitesi, 2018)
  Etik ve değer dünyası olan, eserler ortaya koyan, başarılar gösteren, entelektüel bir dünyası olan insanın, biyolojik varlığı korunmadan ne entelektüel varlığın gerçekleşmesi ne de etik ve değer dünyasının var olması ...
 • İnsan hakları ve demokrasi 

  Özcan, Muttalip (Maltepe Üniversitesi, 2018)
  İnsan haklarının ancak demokrasilerde korunabileceği ve demokrasilerin insanlığın ulaşmış olduğu en iyi yönetim biçimi olduğu, çağımız insanının, sözde bile olsa, neredeyse sorgulamaksızın kabul ettiği ortak bir kanısıdır. ...
 • Özellikle "çocuk hakları" tüm hakların temelidir 

  Haştemoğlu, Güney (Maltepe Üniversitesi, 2018)
  Güney Haştemoğlu, 1992 yılında Türkiye Çocuklara Yeniden Özgürlük Vakfını kurarak Türkiye’de ilk kez ceza infaz sistemindeki çocukları görünür kılıp, gündem konusu olmasını sağladı. Yıllardır suça itilmiş çocukların ...
 • İnsan hakları eğitiminin sosyal hizmet mesleğindeki rolü 

  Uzun, Yusuf Adem (Maltepe Üniversitesi, 2018)
  İnsan hakları eğitiminin sosyal hizmet mesleğindeki rolü ve mesleğe katkıları üzerine bir değerlendirme yapmadan önce, sosyal hizmet ve insan hakları kavramlarının içeriğine ayrı ayrı bakmakta fayda görüyorum. Uluslararası ...
 • Bir insan hakkının gereği olarak adlî yardım 

  Toprak, Musa (Maltepe Üniversitesi, 2018)
  Adlî yardım, maddî imkânlarının yetersizliği nedeniyle bir avukatın yardımına başvurma olanağından yoksun olan kişilere, ücreti devlet bütçesinden karşılanarak bir avukat sağlanması demektir. Ülkemizdeki adlî ...
 • “Gıda sisteminde etik değerler odağa alınmalı” 

  Taluğ, Cemal (Maltepe Üniversitesi, 2019)
  Gelişen teknoloji sayesinde bugün dünya nüfusuna yetecek olandan çok daha fazla gıda üretimi yapıldığını biliyoruz. Ancak buna rağmen bugün dünyada yeterli gıdaya ve içme suyuna erişim hâlâ büyük bir sorun. Sahraaltı ...
 • Tıp etiği, insan hakları ve koruyucu hekimlik 

  Yücesoy, Aydın (Maltepe Üniversitesi, 2019)
  “Psikoterapi insanı yeniden yaratmaz, takıldığı kısır döngüden olabildiğince özgürleştirerek, kendisi olabilmesine yardımcı olmaya çalışır” diyor psikiyatrist Engin Geçtan Kimbilir? adlı kitabında. Psikoterapiyi ve insan ...
 • İnsan onuru ve hukuk ilişkisi 

  İspir, Zeynep (Maltepe Üniversitesi, 2019)
  Felsefe, tarih, antropoloji, sosyoloji gibi pekçok disiplinin ele aldığı bir kavram olarak onur, söz konusu alanlardaki metodoloji farklılıklarına koşut biçimde, birbirinden ayrı yöntemlerle ve farklı içeriklerle ...
 • İnsandışılaştırılan lanetliler 

  Coşkun Özüaydın, Bergen (Maltepe Üniversitesi, 2019)
  Eğer utanç, Marx’ın 1843 yılında Arnold Rudge’a yazdığı bir mektupta ifade ettiği gibi devrimci bir duygu ve insanın kendi içine yönelttiği bir tür öfkeyse, yeryüzü, yeryüzünün mülksüzleri ve kırılganları karşısında utanması ...
 • Kadın ve insan hakları 

  Şimga, Hülya (Maltepe Üniversitesi, 2018)
  Kadın ya da erkek olmak, insanların arasındaki farklılıkların en göze çarpanı gibi duruyor. Simone de Beauvoir, Le Deuxième Sex kitabında, etrafa şöyle bir göz atmanın bunu doğrulayacağını söylüyor: “Gerçekten de ...
 • İnsan haklarının yerleşmesinde eğitim düzeyinin önemi 

  Hazar, Numan (Maltepe Üniversitesi, 2017)
  Kişi hakları olan insan hakları, uzun ve zorlu bir sürecin sonunda bugün uluslararası hukukun ayrılmaz bir parçası haline geldi. Ama ne var ki dünyanın her bir köşesinde hala insan hakları ihlalleri yaşanmaya devam ...
 • Denizi küstüren kim? 

  Abacı, Aris (Maltepe Üniversitesi, 2017)
  Yaşar Kemal’in Deniz Küstü adlı romanı, birkaç kahraman üzerinden İstanbul’u ya da yazarın roman anlayışına daha uygun bir şekilde ifade edersek, İstanbul üzerinden insan durumlarını anlatan bir romandır. Bu romanla ilgili ...
 • Kadına yönelik şiddet İHAM "Civek Davası" 

  Altun, Bülent (Maltepe Üniversitesi, 2017)
  nsan Hakları Avrupa Mahkemesi, Türkiye’ye karşı açılan “Civek Davası”nda1 kadına yönelik şiddet konusunda verdiği kararında devletin pozitif yükümlülüğüne ilişkin önemli belirlemelerde bulunmuştur. 14 Ocak 2011 ...
 • İnsan haklarının antropontolojik temeli 

  Çotuksöken, Betül (Maltepe Üniversitesi, 2017)
  Antropontoloji, insan-ontolojisi ya da insan-varlıkbilgisi bir yandan felsefi söylem oluşturmanın kalkış noktası ve yürüyüş yolu, kısaca yöntemi1 olarak değerlendirilebilir; öte yandan da felsefenin temel disiplini olarak ...
 • “Medyanın genel durumu gazeteciliğinizin de sınırlarını çiziyor” 

  Akçura, Belma (Maltepe Üniversitesi, 2017)
  Milliyet Gazetesi Ombudsmanı (Okur Temsilcisi) Belma Akçura ile gazetecinin insana yakışır bir şekilde mesleğini icra etmesinin nasıl mümkün olacağını, insan hakları bilgisinin gazeteci için önemini, hak gazeteciliğini, ...
 • Yaşamın içinde doğru değerlendirme 

  Kara, Elif Dilan (Maltepe Üniversitesi, 2017)
  Günümüzde insan hakları denilince akla ilk olarak hukuk normları gelmektedir. Ne var ki, insan hakları, salt hukuk normları olmaktan ziyade etik ilkelerdir. Bu bağlamda, insan haklarına, “muamele etme ve muamele ...
 • İnsan hakları üzerine bazı düşünceler 

  Coşar, Ahsen (Maltepe Üniversitesi, 2017)
  İnsanız. İnsan olduğumuz için haklarımız var. Amerikalı düşünür, romancı ve objektivizmin kurucusu Ayn Rand’ın özlü ifadesiyle hak, her bir bireyin eylemlerine rehberlik eden ilkelerden, o bireyin diğer bireylerle olan ...
 • İnsanca yaşamak 

  İyi, Sevgi (Maltepe Üniversitesi, 2017)
  İnsanca yaşamak! Neden insanca yaşamak? Bu, insan dünyasında her zaman herkesçe istenen bir şeydir. Bunda şaşacak bir şey de yoktur. İnsan adlı canlı için istenecek en öncelikli şeydir bu. İnsanın başka türden bir ...