Recent Submissions

  • Özellikle "çocuk hakları" tüm hakların temelidir 

    Haştemoğlu, Güney (Maltepe Üniversitesi, 2018)
    Güney Haştemoğlu, 1992 yılında Türkiye Çocuklara Yeniden Özgürlük Vakfını kurarak Türkiye’de ilk kez ceza infaz sistemindeki çocukları görünür kılıp, gündem konusu olmasını sağladı. Yıllardır suça itilmiş çocukların ...
  • İnsan hakları eğitiminin sosyal hizmet mesleğindeki rolü 

    Uzun, Yusuf Adem (Maltepe Üniversitesi, 2018)
    İnsan hakları eğitiminin sosyal hizmet mesleğindeki rolü ve mesleğe katkıları üzerine bir değerlendirme yapmadan önce, sosyal hizmet ve insan hakları kavramlarının içeriğine ayrı ayrı bakmakta fayda görüyorum. Uluslararası ...
  • Bir insan hakkının gereği olarak adlî yardım 

    Toprak, Musa (Maltepe Üniversitesi, 2018)
    Adlî yardım, maddî imkânlarının yetersizliği nedeniyle bir avukatın yardımına başvurma olanağından yoksun olan kişilere, ücreti devlet bütçesinden karşılanarak bir avukat sağlanması demektir. Ülkemizdeki adlî ...
  • Kadın ve insan hakları 

    Şimga, Hülya (Maltepe Üniversitesi, 2018)
    Kadın ya da erkek olmak, insanların arasındaki farklılıkların en göze çarpanı gibi duruyor. Simone de Beauvoir, Le Deuxième Sex kitabında, etrafa şöyle bir göz atmanın bunu doğrulayacağını söylüyor: “Gerçekten de ...