Gelişmiş Arama

Toplam kayıt 4, listelenen: 1-4

  • İnsan haklarının antropontolojik temeli 

   Çotuksöken, Betül (Maltepe Üniversitesi, 2017)
   Antropontoloji, insan-ontolojisi ya da insan-varlıkbilgisi bir yandan felsefi söylem oluşturmanın kalkış noktası ve yürüyüş yolu, kısaca yöntemi1 olarak değerlendirilebilir; öte yandan da felsefenin temel disiplini olarak ...
  • Denizi küstüren kim? 

   Abacı, Aris (Maltepe Üniversitesi, 2017)
   Yaşar Kemal’in Deniz Küstü adlı romanı, birkaç kahraman üzerinden İstanbul’u ya da yazarın roman anlayışına daha uygun bir şekilde ifade edersek, İstanbul üzerinden insan durumlarını anlatan bir romandır. Bu romanla ilgili ...
  • İnsan haklarının yerleşmesinde eğitim düzeyinin önemi 

   Hazar, Numan (Maltepe Üniversitesi, 2017)
   Kişi hakları olan insan hakları, uzun ve zorlu bir sürecin sonunda bugün uluslararası hukukun ayrılmaz bir parçası haline geldi. Ama ne var ki dünyanın her bir köşesinde hala insan hakları ihlalleri yaşanmaya devam ...
  • Kadına yönelik şiddet İHAM "Civek Davası" 

   Altun, Bülent (Maltepe Üniversitesi, 2017)
   nsan Hakları Avrupa Mahkemesi, Türkiye’ye karşı açılan “Civek Davası”nda1 kadına yönelik şiddet konusunda verdiği kararında devletin pozitif yükümlülüğüne ilişkin önemli belirlemelerde bulunmuştur. 14 Ocak 2011 ...