Show simple item record

dc.contributor.authorKutbay, Hande
dc.contributor.authorYavuzcan, H. Güçlü
dc.date.accessioned2019-12-06T12:23:39Z
dc.date.available2019-12-06T12:23:39Z
dc.date.issued2018en_US
dc.identifier.citationKutbay, H. ve Yavuzcan, H. G. (2018). Developing environmental solutions through materials / Materyaller vasıtasıyla çevresel çözümler geliştirme. Maltepe Üniversitesi Uluslararası Öğrenci Kongresi. s. 43-44.en_US
dc.identifier.isbn978-605-2124-02-4
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/20.500.12415/3381
dc.description.abstractGelişmekte olan teknolojiler, üretimin hızlanmasına olanak sağlayarak hayatımızı kolaylaştırmakla beraber; satın alma gücünün artması, nüfus artışı ve değişen yaşam şartları tüketimin de hızla artmasına neden olmaktadır. Hızlı tüketim sonucunda kaynak kullanımında ve atık üretiminde ciddi artışlar meydana gelir ve çevre olumsuz etkilenir. Üzerinde yaşadığımız dünyanın sınırlı kaynaklara sahip olduğu düşünüldüğünde, bu hızlı üretim ve tüketimin çevreye vereceği ağır zararlar konusunda farkındalık sahibi olmak ve sürdürülebilir, yenilenebilir, doğa dostu üretim gibi konular büyük önem kazanmaktadır. Çevresel zararları telafi etmek ve azaltmak için ürün, malzeme, süreç, enerji, ekonomi, üretim, teknoloji gibi konuların çevresellik, sürdürülebilirlik gibi kavramlar ile birlikte düşünülmesi gerekmektedir. Bu bağlamda, yaşam döngüsünün her aşamasına önem vererek bir ürün geliştirilmeli, hammaddeler ve imalat yöntemleri bilinçli seçilmeli ve çevreyi mümkün olduğunca az etkilemek için geri dönüşüm ve geri kazanım seçenekleri göz önünde bulundurularak ürün tasarlanmalıdır. Öte yandan, “yalnızca doğal / organik” malzemelerden oluşan bir ürün, her zaman bu ürünün bütüncül bir çevre yaklaşımına sahip olduğu anlamına gelmez. Çünkü bir ürünün doğa dostu olması sadece doğal hammaddelere sahip olması veya biyolojik olarak doğada çözünebilir olması ile ilgili değil aynı zamanda üretim için ne kadar doğal kaynağın tüketildiğiyle de ilgilidir. Bu açıdan bakıldığında, bu çalışma, yenilenebilir kaynaklar ve atıklar kullanarak biyolojik temelli materyallerin üretilmesi hakkında bilgi vermeyi amaçlamaktadır. Çalışmada, doğaya uygun ürünler için atık yönetimi konularının yanı sıra çevreyle ilgili yaklaşımlar da gözden geçirilmiş ve biyolojik tabanlı materyallerin geliştirilmesine yönelik yeni araştırmalar değerlendirilmiştir.en_US
dc.description.abstractWhile developing technologies make our lives easier by facilitating rapid production; together with factors such as increased welfare and purchasing power, growth in population and changing lifestyles, this rapid production causes increase in rapid consumption. As a result of rapid consumption, heavy increase in source usage and waste production occurs and that affects environment negatively. By becoming aware of negative effects of these heaviness on production and consumption on environment and considering that the earth we live on is one and only and sources it provides are not infinite, issues like sustainability, renewability, green production, greening etc. gather much more importance. In order to compensate and reduce the environmental damage, environmental solutions are being generated by integrating subjects such as product, material, process, energy, economy production, technology with concepts like being biological, ecological, sustainable, curricular etc. In this context, a product should be developed by giving importance to each stage of its life cycle, raw materials and manufacturing methods should be chosen consciously and the product should also be designed by considering its recycle and recovery options in order to affect the environment as least as possible. On the other side, a product’s consisting of “only natural/organic” materials does not always mean that this product has a holistic environmental approach because a product’s being nature-friendly is not only related to how much it is biodegradable due to natural raw materials it has but also is related to how much natural resources are consumed for its production. From this perspective, this study aims to give information about generating bio-based materials by using renewable resources and wastes. Within the study, environmental approaches for nature-friendly products are reviewed besides waste management issues and recent researches on developing bio-based materials are evaluated.en_US
dc.language.isoturen_US
dc.publisherMaltepe Üniversitesien_US
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.titleDeveloping environmental solutions through materialsen_US
dc.title.alternativeMateryaller vasıtasıyla çevresel çözümler geliştirmeen_US
dc.typeconferenceObjecten_US
dc.relation.journalMaltepe Üniversitesi Uluslararası Öğrenci Kongresien_US
dc.contributor.departmentMaltepe Üniversitesien_US
dc.identifier.startpage43en_US
dc.identifier.endpage44en_US
dc.relation.publicationcategoryUluslararası Konferans Öğesien_US


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record