Show simple item record

dc.contributor.advisorAksüt Sağlam, Rabia
dc.contributor.authorAltınok, Dilara
dc.date.accessioned2019-05-09T06:46:45Z
dc.date.available2019-05-09T06:46:45Z
dc.date.issued2018-09
dc.date.submitted2018-09-20
dc.identifier.citationAltınok, Dilara (2018). Kalp cerrahisi semptom envanterinin Türk dilinde geçerlik ve güvenirliği. Maltepe Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Enstitüsü, İstanbul.en_US
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/20.500.12415/340
dc.description.abstractBu araştırma Kalp Cerrahisi Semptom Envanteri’nin Türk dilinde geçerlik ve güvenirliğinin değerlendirilmesi amacıyla metodolojik olarak yapılmıştır. Geçerlik ve güvenirlik analizinde dil, kapsam, yapı geçerliği ve güvenirlik analizi kullanılmıştır. Kalp Cerrahisi Semptom Envanteri’nin dil geçerliği çeviri geri çeviri yöntemi ile analiz edilmiştir. Türkçe çevirisi yapılan Kalp Cerrahisi Semptom Envanteri’nin kapsam geçerlik indeksinin hesaplanmasında Davis tekniği kullanılmış olup envanter 12 uzmanın görüşüne sunulmuştur. Kalp Cerrahisi Semptom Envanteri’ne ait maddelerin Kapsam Geçerlik İndeksi değeri 0,84 olarak bulunmuştur. Envanterin faktör yüklerinin 0,30 ve 0,50 arasında değiştiği ve tek faktörlü yapı özelliği taşıdığı belirlenmiştir. Envanterin iç tutarlılık analizleri sonucunda Cronbach alfa katsayısı 0,961’dir. Sonuç olarak Kalp Cerrahisi Semptom Envanteri’nin Türk dilinde 35 maddeli ve tek alt boyutlu olarak geçerli ve güvenilir bir ölçüm aracı olduğu belirlenmiştir.en_US
dc.description.abstractThis methodological study was conducted to assess the validity and reliability of the Heart Surgery Symptom Inventory in Turkish language. In the validity and reliability analysis, the language, content, and construct validities and the reliability analyses were used. The language validity of the Heart Surgery Symptom Inventory was analyzed using the translation-back translation method. After translating it into Turkish, the content validity index of the Heart Surgery Symptom Inventory was calculated using the Davis technique and the inventory was presented to 12 specialists for their opinion. The Content Validity Index value of the items included in the Heart Surgery Symptom Inventory was found to be 0.84. The factor loads of the inventory were found to range between 0.30 and 0.50 and the structure of it was of a single-factor character. In the internal consistency analyses of the inventory, the Cronbach alpha coefficient found to be 0.961. In conclusion, the Heart Surgery Symptom Inventory was determined to be a valid and reliable measurement tool in Turkish language with its 35 items and a single subdomain.en_US
dc.language.isoturen_US
dc.publisherMaltepe Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Enstitüsüen_US
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.subjectgeçerliken_US
dc.subjectgüvenirliken_US
dc.subjecthemşireliken_US
dc.subjectkalp cerrahisien_US
dc.subjectsemptom envanterien_US
dc.subjectvalidityen_US
dc.subjectreliabilityen_US
dc.subjectnursingen_US
dc.subjectheart surgeryen_US
dc.subjectsymptom inventoryen_US
dc.titleKalp cerrahisi semptom envanterinin Türk dilinde geçerlik ve güvenirliğien_US
dc.title.alternativeValidity and reliability of the heart surgery symptom inventory in Turkish languageen_US
dc.typemasterThesisen_US
dc.contributor.departmentMaltepe Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Enstitüsüen_US
dc.relation.publicationcategoryDiğeren_US
dc.contributor.institutionauthorAltınok, Dilara


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record