Show simple item record

dc.contributor.authorÖrnek, Yusuf
dc.date.accessioned2019-12-12T14:26:17Z
dc.date.available2019-12-12T14:26:17Z
dc.date.issued2018en_US
dc.identifier.citationÖrnek, Y. (2018). Martin Heidegger: Varlığın anlamı sorusunun evreleri / Martin Heidegger: Phases of the question of the meaning of being. Maltepe Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Dergisi. s. 275-298.en_US
dc.identifier.issn1303-3115
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/20.500.12415/3542
dc.description.abstractMartin Heidegger’in “Varlığın anlamı nedir?” sorusu 1920li yıllardan başlayarak düşünürün 1976daki ölümüne kadar güncelliğini koruyan ve her dönemde yeniden sorulan bir soru olmuştur. 1927de yayınlanan Varlık ve Zaman, bu sorunun açık seçik dile getirildiği ve işlendiği ilk büyük eserdir. Bu eser Varlığın anlamı sorusunu soran Dasein’ın Analitiğini içerir ve onun tarihselliğinden yola çıkar. Heidegger 1930lu yıllarda bu düşüncesini Varlığın tarihselliği doğrultusunda genişletmiş ve bu yıllarda yazdığı ikinci büyük eseri olan Felsefeye Katkılar(Olagelme Hakkında)’da Varlığın anlamı sorusu, Varlığın Hakikati sorusu haline gelmiştir. Heidegger artık insanın ve Varlığın tarihselliğini Olagelme süreci olarak açıklamakta, özellikle Yeniçağ ile birlikte Batı uygarlığında hüküm sürmekte olan teknik gelişmeyi de bu sürecin bir parçası olarak görmektedir. Bu makale Varlığın anlamı sorusunun evrelerini ve bu temel sorunun geliştirilmesine paralel olarak Heidegger’in düşünme yolundaki adımları incelemektedir.en_US
dc.description.abstractMartin Heidegger’s question, “What is the meaning of Being?” has been the focus of his thought since the 1920s until his death in 1976 and has been a lasting enquiry in every point in history. Published in 1927, Being and Time is the first prominent work devoted to the investigation of this question most articulately. This work consists of the analytics and historicity of Dasein, having asked the meaning of Being. Heidegger expanded his thinking in the 1930s on the historicity of Being, turning his question on the meaning of Being into the truth of Being, in his second important work entitled Contributions to Philosophy (Of the Event). Heidegger explains the historicity of humans and Being as the process of the Event and deems the technical advancements prevailing in Western civilization especially since modern times part of this process. This article examines the stages of the question on the meaning of Being and parallel to the formation of this question explores the thought expedition taken by Heidegger.en_US
dc.language.isoturen_US
dc.publisherMaltepe Üniversitesien_US
dc.rightsCC0 1.0 Universal*
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/publicdomain/zero/1.0/*
dc.subjectDaseinen_US
dc.subjectvarlıken_US
dc.subjectOlagelmeen_US
dc.subjectzorlamaen_US
dc.subjecttakdir/kaderen_US
dc.subjectDaseinen_US
dc.subjectbeingen_US
dc.subjecteventen_US
dc.subjectenframingen_US
dc.subjectdestiningen_US
dc.titleMartin Heidegger: Varlığın anlamı sorusunun evrelerien_US
dc.title.alternativeMartin Heidegger: Phases of the question of the meaning of beingen_US
dc.typearticleen_US
dc.relation.journalMaltepe Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Dergisien_US
dc.contributor.departmentMaltepe Üniversitesien_US
dc.identifier.issue1+2en_US
dc.identifier.startpage275en_US
dc.identifier.endpage298en_US
dc.relation.publicationcategoryUluslararası Hakemli Dergide Makale - Başka Kurum Yazarıen_US
dc.contributor.institutionauthorÖrnek, Yusuf


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

CC0 1.0 Universal
Except where otherwise noted, this item's license is described as CC0 1.0 Universal