Show simple item record

dc.contributor.authorAkşit, Gökçesu
dc.contributor.authorBozok, Mehmet
dc.contributor.authorBozok, Nihan
dc.date.accessioned2019-12-14T17:27:26Z
dc.date.available2019-12-14T17:27:26Z
dc.date.issued2016en_US
dc.identifier.citationAkşit, G., Bozok, M. ve Bozon, N. (2016). Zorunlu göç, sorunlu karşılaşmalar: Hisar köyü, Nevşehir’deki Suriyeli göçmenler örneği. Maltepe Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Dergisi. s. 92-116.en_US
dc.identifier.issn1303-3115
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/20.500.12415/3565
dc.description.abstract“Göç” kavramı, temel itibariyle, insanların -geçici ya da kalıcı olarak- bir bölge ya da yerden diğerine yerleşmek amacıyla yer değiştirmesi anlamına gelir. Türkiye, tarihi boyunca hem göç almış, hem göç vermiştir. Bu göçlerin belirleyici etkileri, ülkenin tam anlamıyla bir göçler ülkesi olmasına yol açmıştır. Günümüzde Türkiye Suriye’den büyük bir göç dalgasının etkisi altındadır. Türkiye’ye Nisan 2011’de gelen ilk göçmenlerle başlayan bu zorunlu göç dalgası, Suriye’den kaçan milyonlarca insanı yerinden eden kitlesel bir göç hareketine dönüşmüştür. Türkiye’de halihazırdaki Suriyeli mülteci sayısı iki buçuk milyon kişiden fazladır ve bu sayı her geçen gün daha da artmaktadır. Suriyeli sığınmacılar ve mülteciler, kampların yanı sıra Türkiye’nin çeşitli yerlerinde, şehirlere ve köylere yerleşmiş durumdadırlar. Bu çalışma, Nevşehir’e bağlı Hisar köyüne zorunlu göç ile gelen Suriyeli göçmenlerin köyde sürdürmeye başladığı yaşamlar üzerinedir. Araştırmada Eylül ve Ekim 2014’te Hisar köyünün yerlisi yirmi üç kişi ve yirmi beş de Suriyeli göçmen olmak üzere toplam olarak kırk sekiz kişiyle derinlemesine görüşmeler yapılmıştır. Göçmenlerin, bu köyde eskiden beri oturanlarla sosyal karşılaşmaları, girdikleri emek ilişkileri ve köy içindeki sosyal konumları çalışmanın temel konularıdır. Araştırmada Suriyeli göçmenler ile Hisar köyünün yerlileri arasındaki sosyal karşılaşmaların toplumsal ve kültürel belirsizlik ilişkileri içinde kalıcılaşan bir eşiksel hal yarattığı ortaya konulmaktadır.en_US
dc.description.abstract“Migration” primarily means temporary or permanent displacement of people to settle in order to settle in another place. Throughout its history Turkey has been both a immigrant sending and immigrant receiving country. The impact of those waves of immigration turned Turkey country to a land of migrations. Nowadays, Turkey is under the impact of the great wave of migration from Syria. This wave of forced migration, that started with the first migrants in April 2011, turned to be a mass migration. The number of Syrian immigrants exceeds two and a half million people, and this number is increasing rapidly. Now Syrian immigrants have settled in many places of Turkey, in cities and villages, besides camps. This study is about the lives of Syrian forced immigrants who reside in Hisar village, Nevşehir Turkey. In this study, a total of 48 in depth interviews, with 23 villagers of Hisar, and 25 Syrian immigrants, were conducted between September and October 2014. Main issues of this research are social interactions, labor relations, and social positionings amongst Syrian immigrants and the local people of Hisar. Here we show the permanence of the liminal quality of the relations between Syrian immigrants and local people of Hisar.en_US
dc.language.isoturen_US
dc.publisherMaltepe Üniversitesien_US
dc.rightsCC0 1.0 Universal*
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/publicdomain/zero/1.0/*
dc.subjectGöç sosyolojisien_US
dc.subjectzorunlu göçen_US
dc.subjectsığınmacıen_US
dc.subjectmültecien_US
dc.subjectSuriyeli göçmenleren_US
dc.subjecteşikselliken_US
dc.subjectemeken_US
dc.subjectsosyal karşılaşmaen_US
dc.subjectSociology of migrationen_US
dc.subjectForced migrationen_US
dc.subjectAsylum seekeren_US
dc.subjectRefugeeen_US
dc.subjectSyrian immigrantsen_US
dc.subjectLiminalityen_US
dc.subjectLaboren_US
dc.subjectSocial interactionen_US
dc.subjectNevşehiren_US
dc.titleZorunlu göç, sorunlu karşılaşmalar: Hisar köyü, Nevşehir’deki Suriyeli göçmenler örneğien_US
dc.typearticleen_US
dc.relation.journalMaltepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsüen_US
dc.contributor.departmentMaltepe Üniversitesi, İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesien_US
dc.authorid0000-0002-8217-4711en_US
dc.authorid0000-0002-9841-6324en_US
dc.identifier.issue1+2en_US
dc.identifier.startpage92en_US
dc.identifier.endpage116en_US
dc.relation.publicationcategoryUluslararası Hakemli Dergide Makale - Kurum Öğretim Elemanıen_US


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

CC0 1.0 Universal
Except where otherwise noted, this item's license is described as CC0 1.0 Universal