Now showing items 1-1 of 1

    • Müşteri ilişkilerinin müşteri hizmet seviyesine etkileri 

      Albayrak, Arda (Maltepe Üniversitesi, Lisansüstü Eğitim Enstitüsü, 2020)
      Bu tez çalışması ile Müşteri İlişkilerinin Müşteri Hizmet Seviyesine Etkileri ve Hizmet Seviyesini arttıracak uygulanalar incelenmiştir. Tezimiz üç ana kısımdan oluşmaktadır. Birinci kısımda lojistik uygulamaları, ikinci ...