Show simple item record

dc.contributor.authorVanlı, Hamit
dc.contributor.authorKüçük, Burak
dc.date.accessioned2019-12-16T05:16:32Z
dc.date.available2019-12-16T05:16:32Z
dc.date.issued2013en_US
dc.identifier.citationVanlı, H. ve Küçük, B. (2013). Sağlık turizmi ve termal turizmi açısından sağlıklı yaşam köyü’nün incelenmesi. Ekonomik, Toplumsal ve Siyasi Analiz Dergisi. s. 97-106.en_US
dc.identifier.issn1303-0496
dc.identifier.urihttp://analiz.maltepe.edu.tr/2013ii-2-sayi
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/20.500.12415/3604
dc.description.abstractDünya’da yükselen trend olan sağlık turizmi ile bir ülkeden diğer bir ülkeye hastanelerde bekleme sürelerinin uzunluğu, tedavinin dışarıda ekonomikliği veya daha kaliteli sağlık hizmeti veya tedaviyle birlikte tatil yapma arzusu ile gidilebilmektedir. Dünya nüfusunun, özellikle gelişmiş ülkelerin yaşlı nüfusu %20’lere yaklaşmış olup 2050 yılında bu oranın %40’ı aşması beklenmektedir. Engellilerin oranı %7-10, kronik hastalığı olanların oranı %12, orta seviyede depresyon geçiren nüfus %15’lerdedir. Önümüzdeki yıllarda gelişmiş ülkelerin nüfusunun %30’lara varan oranda bir nüfusun özel ve ayrıcalıklı bir ortamda uzun süreli tatil yapmak ve sağlıklı bir yaşam arayacaktır. Bu kapsamda son yıllarda Türkiye’de de sağlık turizmine yatırımlar yapılarak yılda ortalama 250.000 turistin gelmesi sağlanmıştır. Gelenlerin büyük çoğunluğunu kaplıca ve termal tesisleri ziyaret edenler oluştururken, saç ektirme, göz ameliyatları, estetik ve tüp bebek gibi cerrahi yöntemler için gelenlerin sayısı da hızla artmaya başlamıştır. Bu çalışmada sağlıklı yaşam köyünün Türkiye’de yaygınlaşan sağlık turizmi ve sahip olduğu termal turizm potansiyeli açısından değerlendirilip, hem Avrupa ülkelerinden hem de Karadeniz’e komşu ülkelerden gelecek turistlerin bölgesel kalkınmaya olan katkıları incelenip önerilerde bulunulmaktadıren_US
dc.description.abstractWith the emerging trend of medical tourism in the world, one country to another country the length of waiting times in hospitals, affordability of treatment at the outside or better quality health care or reached by the desire to make a holiday with treatment. The world’s population, especially in the developed countries is closer to 20% in the elderly population is expected to exceed 40% of it in 2050. People with disabilities range of 7-10%, 12% of those with chronic disease, moderate level of population suffering from depression range of %15. In the coming years the population of developed countries a rate of up to 30% of the population to make a special and privileged environment and a healthy lifestyle will look for long-term holiday. In this context, the investments made in recent years in Turkey, health tourism has brought to an annual average of 250,000 tourists. The vast majority creating of those who visit the spa and thermal plants, hair transplantation, eye surgery, aesthetics and in vitro fertilization (IVF) such as surgical procedures began to increase rapidly in the number of arrivals. In this study, with wellness and health tourism is widespread in the village of thermal tourism in Turkey are evaluated in terms of potential, examined the contribution to regional development and recommendations by tourists from as European countries as neighboring countries of the Black Sea.en_US
dc.language.isoturen_US
dc.publisherMaltepe Üniversitesien_US
dc.rightsCC0 1.0 Universal*
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/publicdomain/zero/1.0/*
dc.subjectSağlık Turizmien_US
dc.subjectTermal Turizmien_US
dc.subjectSağlıklı Yaşam Köyüen_US
dc.subjectBölgesel Kalkınmaen_US
dc.subjectHealth Tourismen_US
dc.subjectThermal Tourismen_US
dc.subjectHealthy Lifestyle Villageen_US
dc.subjectRegional Developmenten_US
dc.titleSağlık turizmi ve termal turizmi açısından sağlıklı yaşam köyü’nün incelenmesien_US
dc.typearticleen_US
dc.relation.journalEkonomik, Toplumsal ve Siyasi Analiz Dergisien_US
dc.contributor.departmentMaltepe Üniversitesi, İşletme ve Yönetme Bilimleri Fakültesien_US
dc.authorid0000-0002-0001-9874en_US
dc.authorid0000-0003-3133-2190en_US
dc.identifier.issue2en_US
dc.identifier.startpage97en_US
dc.identifier.endpage106en_US
dc.relation.publicationcategoryUlusal Editör Denetimli Degide Makaleen_US


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

CC0 1.0 Universal
Except where otherwise noted, this item's license is described as CC0 1.0 Universal