Show simple item record

dc.contributor.authorKiziroğlu, Ahmet Mithat
dc.date.accessioned2019-12-16T20:03:03Z
dc.date.available2019-12-16T20:03:03Z
dc.date.issued2015en_US
dc.identifier.citationKiziroğlu, A. M. (2015). Türkiye ve İstanbul'da kentleşme-işgücü ilişkisine bir bakış / An outlook on the relationship between urbanization and labor force in İstanbul and Turkey. Ekonomik, Toplumsal ve Siyasi Analiz Dergisi. s. 5-51.en_US
dc.identifier.issn1303-0496
dc.identifier.urihttp://analiz.maltepe.edu.tr/2015i-5-sayi-0
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/20.500.12415/3620
dc.description.abstractTürkiye’de yaşanan kentleşme süreci, belirli bazı kentlerin hızlı bir şekilde büyümesi şeklinde gerçekleşmekte olup, bu kentlerden biri de İstanbul’dur. Türkiye’nin kentleşme süreci ve işgücünün içinde İstanbul’un çok önemli ve özel bir yeri bulunmaktadır. Konunun sosyal ve ekonomik olmak üzere iki ayrı yönünün ve kentleşme ile işgücü arasında da neden sonuç ilişkisinin bulunması nedeniyle, bu çalışmada fonksiyonel analiz yöntemi kullanılmış, konunun kentleşme kısmı bağımsız değişken, işgücü kısmı ise bu değişkene bağlı tabi değişken olarak kabul edilmiştir. Çalışmanın amacı; belirli bir kentleşme tanımına göre, Türkiye geneli ve İstanbul’da yaşanan kentleşme süreci ile işgücü arasındaki ilişkinin araştırılması ve ulaşılan sonuçlarının ortaya konularak bir durum tespiti yapılmasıdır. Kentleşme süreci ile iş gücü arasındaki ilişki incelenirken; Türkiye geneli ile İstanbul arasında karşılaştırmalar yapılmış, Türkiye geneli ile İstanbul arasında bazı yönlerden benzerlikler bazı yönlerden ise farklılıklar olduğu görülmüştür. Yapılan çalışmada kentleşme-iş gücü ilişkisinin kısmen gelişmiş, kısmen de gelişmekte olan ülkelerdekine benzemekle beraber Türkiye ve İstanbul'a özgü özelliklere sahip olduğu sonucuna ulaşılmıştır.en_US
dc.description.abstractUrbanization in Turkey occurs as the rapid growth of some cities. One of these cities is Istanbul and it has an important and a special place in the process of urbanization of Turkey. The subject has two different aspects; social and economic, and a cause and effect relationship exists between urbanization and labor force, therefore functional analysis method has been used in the study. Urbanization section of the subject has been accepted as an independent variable, and labor force section of the subject has been accepted as a dependent variable. The aim of the study, according to a specific definition of urbanization, is to examine the relationship between the urbanization process and the labor force in İstanbul and also in Turkey in general, and to determine the state of the current situation by presenting the results obtained. While the relationship between the urbanization process and the labor force has been examining, the results of İstanbul have been compared to the ones of Turkey in general; it has been observed that in some respects there are some differences as well as some similarities. It has been concluded that the relationship between the urbanization process and the labor force in İstanbul and in Turkey have the characteristics of both developed and developing countries as well as they have distinctive features.en_US
dc.language.isoturen_US
dc.publisherMaltepe Üniversitesien_US
dc.rightsCC0 1.0 Universal*
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/publicdomain/zero/1.0/*
dc.subjectKenten_US
dc.subjectKentleşmeen_US
dc.subjectTürkiyeen_US
dc.subjectİstanbulen_US
dc.subjectİşgücüen_US
dc.subjectCityen_US
dc.subjectUrbanizationen_US
dc.subjectTurkeyen_US
dc.subjectIstanbulen_US
dc.subjectLabor Forceen_US
dc.titleTürkiye ve İstanbul'da kentleşme-işgücü ilişkisine bir bakışen_US
dc.title.alternativeAn outlook on the relationship between urbanization and labor force in İstanbul and Turkeyen_US
dc.typearticleen_US
dc.relation.journalEkonomik, Toplumsal ve Siyasi Analiz Dergisien_US
dc.contributor.departmentMaltepe Üniversitesi, Meslek Yüksekokuluen_US
dc.authorid0000-0002-1957-5942en_US
dc.identifier.volumeIen_US
dc.identifier.issue5en_US
dc.identifier.startpage5en_US
dc.identifier.endpage51en_US
dc.relation.publicationcategoryUlusal Editör Denetimli Degide Makaleen_US
dc.contributor.institutionauthorKiziroğlu, Ahmet Mithat


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

CC0 1.0 Universal
Except where otherwise noted, this item's license is described as CC0 1.0 Universal