Show simple item record

dc.contributor.advisorÇelik Turpoğlu, Aysın
dc.contributor.authorSümer, Melisa
dc.date.accessioned2019-12-18T09:32:42Z
dc.date.available2019-12-18T09:32:42Z
dc.date.issued2006en_US
dc.date.submitted2006
dc.identifier.citationSümer, M. (2006). Yetişkinlerin bağlanma stillerinin duygusal zeka, ilişkiye bağlılık, ilişkide algılanan tatmin ve bazı değişkenlere göre incelenmesi / Investigation of attachment styles with respect to emotional intelligence, commitment to the relationship, perceived satisfaction and some other variables (Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi). Maltepe Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, İstanbul.en_US
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/20.500.12415/3632
dc.description.abstractBu araştırmada, yetişkin bağlanma stilleri cinsiyet, medeni durum, kardeş sayısı, duygusal zeka, ilişkiye bağlılık ve ilişkide algılanan tatmine göre incelenmiştir. Ayrıca duygusal zekanın empati, kendi duygularını yönetme, öz motivasyon, diğerlerinin duygularını yönetme ve duygusal farkındalık alt ölçekleri; ilişkiye bağlılığın sadakatsizlik davranışı ve sadakatsizliğe tolerans alt ölçekleri de araştırmanın kapsamına alınmıştır. Araştırmaya 22-50 yaş arasında, internetten ve Kafkas Üniversite’sinden, 81 kadın, 86 erkek, 167 üniversite mezunu katılmıştır. Yetişkinlerin bağlanma stilleri cinsiyet, medeni durum, kardeş sayısı, duygusal zeka, ilişkiye bağlılık ve ilişkide algılanan tatmin düzeylerine göre fark gösterip göstermediklerine MANOVA ve Tukey HSD testi kullanılarak bakılmıştır. Anlamlı bir farkın çıktığı testlerde anlamlı farkın neye göre kaynaklandığını anlamak için Post Hoc kullanılmıştır. Yetişkin Bağlanma Stillerinin kardeş sayısı söz konusu olunca sadece kaçınan bağlanma stillinde 1-2 kardeşle 3-4-5 kardeş arasında anlamlı fark olduğu bulunmuştur. Yetişkin Bağlanma Stillerinin Duygusal Zeka Düzeyine göre incelenmesinde sadece güvenli bağlanmada düşük ve yüksek düzeyler arasında anlamlı fark bulunamamıştır. Duygusal Zekanın bazı alt ölçeklerine göre de bağlanma stilleri arasında anlamlı fark bulunmuştur. Yetişkin Bağlanma Stillerinin İlişkiye Bağlılık Düzeyine göre incelenmesinde sadece saplantılı bağlanma stilinde düşük ile orta ve yüksek düzeyler arasında anlamlı fark bulunurken, sadakat davranışı alt ölçeğinde saplantılı bağlanma stilinde düşük ile orta ve yüksek düzey arasında ve güvenli bağlanma stilinde düşük ile yüksek düzey arasında anlamlı fark bulunmuştur. Yetişkin Bağlanma Stillerinin İlişkide Algılanan Genel Tatmin düzeylerinde sadece güvenli bağlanma stilinde düşük ile yüksek düzey arasında ve saplantılı bağlanma stilinde düşük ile orta ve yüksek arasında anlamlı bir fark bulunmuştur. Güvenli bağlananların ilişkilerinde daha yüksek düzeyde tatmin algıladıkları bulgulanmıştır.en_US
dc.description.abstractIn this study, the adult attachment styles was examined with respect to the gender, marital status, number of siblings, emotional intelligence, commitment the relatonship and perceived satisfaction in the relationships. 81 female, 86 male 167 university graduate aged between 22 to 50 were participated to the study. Whether the participants exhibit a difference in their attachment styles with respect to the gender, marital status, number of siblings, emotional intelligence, commitment to the relationship and perceived satisfaction in the relationships was examined by using MANOVA Test and if they do further with POST HOC Tukey HSD Test in order to understand between which gorups the difference is. It was found that only avoidant attachement style was exhibit significant difference with respect to the number of siblings and this difference is between the participants whose number of siblings 1-2 and 3-4-5. No significance was encountered in gender, marital status. It was found that there is significant difference only in secure attachment style between low and high levels with respect emotional intelligence. It was found that only preoccupied attachement style was exhibit significant difference between lower level and medium and high level with respect to the commitment to the relationship. The level of commitment to the relationship is lower in preoccupied style than other styles. And with respect to the overall perceived satisfaction in relationship only the secure and the preoccupied style exhibit a significant difference with higher satisfaction in the secure style and lower satisfaction in the preoccupied style.en_US
dc.language.isoturen_US
dc.publisherMaltepe Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsüen_US
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.titleYetişkinlerin bağlanma stillerinin duygusal zeka, ilişkiye bağlılık, ilişkide algılanan tatmin ve bazı değişkenlere göre incelenmesien_US
dc.title.alternativeInvestigation of attachment styles with respect to emotional intelligence, commitment to the relationship, perceived satisfaction and some other variablesen_US
dc.typemasterThesisen_US
dc.contributor.departmentMaltepe Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsüen_US
dc.relation.publicationcategoryTezen_US
dc.contributor.institutionauthorSümer, Melisa


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record