Show simple item record

dc.contributor.authorÖzen, Sadettin
dc.contributor.authorGürsev, Samet
dc.date.accessioned2019-12-19T06:57:15Z
dc.date.available2019-12-19T06:57:15Z
dc.date.issued2015en_US
dc.identifier.citationÖzen, S. ve Gürsev, S. (2015). Üretim ve kalkınma ekonomisi sorunları ve yönetimi / The basic problems in the developping production economics. Ekonomik, Toplumsal ve Siyasi Analiz Dergisi. II(6), s. 151-173.en_US
dc.identifier.issn1303-0496
dc.identifier.urihttp://analiz.maltepe.edu.tr/sites/default/files/Ekonomik%20Toplumsal%20Siyasal%20Analiz%206.%20Say%C4%B1s%C4%B1.pdf
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/20.500.12415/3693
dc.description.abstractÜretim ve kalkınma ekonomisinin temel sorunu, talebin, sektörlerin özgün ve stratejik üretim önceliklerinin görülmesi, somutlaştırılması sorunudur. Bu süreçte orta ve uzun dönemli karar ölçütlerin dışında marjinal karlılık karar ölçütlerinin dikkate alınması girişimin sabit yatırım, sosyal sermaye ve işletme sermayesi girdilerinin belirli ölçülerde heba olmalarına yol açabilmektedir. Bu sorun süreçlerinde yatırım ve üretim girdilerinin, katma değerlerin, ortalama değerlerin dikkate alınmasını önemli ve gerekli kılmaktadır. Yeni üretim ve uygun üretim olanaklarının, kalite, marka, tüketim, pazar olanakları karar yöntemlerinin; sosyal algı ve düşüncelerinin; uygun girişim, yatırım ve işletim koşullarının, sosyal psikoloji etkilerinin araştırılması işlerini kapsamaktadır. Üretim ekonomisi sektörlerde arz, talep ve fiyat dengesi, maliyet ve gelir analizi, kar, zarar, katma değer değişim süreçlerini temel alır. Üretim ve kalkınma ekonomisi sorunları ilgili sektör ve iş alanlarında verimlilik, karlılık, süreklilik, esneklik, girişimcilik; geliştirilebilirlik, değiştirilebilirlik ölçütleri yönlerinde araştırılır, çözümlenebilir. Üretim ve üretim ekonomisi araştırması sektörlerin, üretimin uzun solukta deterministik, analitik ve sentetik üretim fonksiyonları tanımlamaları, çözümlemeleri ile gerçekleştirilir. Çalışma bu yönlerde sektörler ve iş süreçlerinde optimum makul kararlar için yöntemler ile nesnel ölçütler, öncelikler araştırmaya önem verdi. Sektörlerde girişim ve yatırım kararlarının marjinal ve ortalama verimlilik, karlılık, katma değer ilkelerini, yöntemlerini, analitik ve parametrik formüllerini tanımlama temellidir; amaçlıdır. Girişim ve yatırım kararlarının nesnellik, öznellik, özgürlük, bütünlük ve özgünlük düşünceleri ile somutlaştırılması odaklıdır. Aynı yönde yatırım yapılabilirlik kararlarında sabit yatırım maliyetinin; talep miktarının, talebin gelir ve ücret düzeylerinin önemli belirleyici olduğu görülür. Ortalama ve standart sapma değerlerinin önemli olduğu görülür. Sektörler ve iş kolları süreçlerinde yine uzun dönemli büyük iş hacimli teknoloji değiştirme girişim, yatırım ortalama ve marjinal değerler ilişkileri, çözüm öncelikleri ölçülerinin ekonomik olarak birbirlerine yaklaşmakta olduğu görülür.en_US
dc.description.abstractThe basic problem of the developing production economics is to estimate the balance of demand and supply, the priorities in sectors and product capacities, and also investment capitals. In the developing process it is important the visions and long term planning decision criteria, the medium term planning decision criteria because of the using productivity investment capitals. The solutions of these problems are to increase the importance of the average costs and also investments with added values. These problems are to increase the importance of the social perceptions and responsibilities depending on benefits. So, this study has focused the investigating optimum and economic solutions of the priorities in sectors and product capacities, and also investment capitals in sectors. The study has researched the as the maximizing the productivity, the economic and social benefits. In the same way, this study’s goal is to bring out analyzing the productivity problems depending on the developing production economics models. So the developing production economics concepts are tried to be defined accordance with the views of the realism, empiricism, pragmatism and rationalism.en_US
dc.language.isoturen_US
dc.publisherMaltepe Üniversitesien_US
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.rightsCC0 1.0 Universal*
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/publicdomain/zero/1.0/*
dc.subjectÜretimen_US
dc.subjectteknoloji ve kalkınma ekonomisien_US
dc.subjectmarjinal ve ortalama verimliliken_US
dc.subjectkarlılıken_US
dc.subjectstratejik çözümleme ve planlamaen_US
dc.subjectProduction economicsen_US
dc.subjectproductivityen_US
dc.subjectvisionsen_US
dc.subjectlong term planningen_US
dc.subjectdecision criteriaen_US
dc.subjectdemanden_US
dc.subjectsectors and product capacitiesen_US
dc.subjectinvestment capitalsen_US
dc.titleÜretim ve kalkınma ekonomisi sorunları ve yönetimien_US
dc.title.alternativeThe basic problems in the developping production economicsen_US
dc.typearticleen_US
dc.relation.journalEkonomik, Toplumsal ve Siyasi Analiz Dergisien_US
dc.contributor.departmentMaltepe Üniversitesi, İşletme ve Yönetme Bilimleri Fakültesien_US
dc.authorid0000-0003-2609-4095en_US
dc.authorid0000-0001-6253-4022en_US
dc.identifier.volumeIIen_US
dc.identifier.issue6en_US
dc.identifier.startpage151en_US
dc.identifier.endpage173en_US
dc.relation.publicationcategoryUlusal Editör Denetimli Degide Makaleen_US


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

info:eu-repo/semantics/openAccess
Except where otherwise noted, this item's license is described as info:eu-repo/semantics/openAccess