Show simple item record

dc.contributor.advisorAkkuzu, İdris
dc.contributor.authorKabakcı, Emine Serap
dc.date.accessioned2019-12-19T13:08:16Z
dc.date.available2019-12-19T13:08:16Z
dc.date.issued2016en_US
dc.date.submitted2016
dc.identifier.citationKabakcı, E. (2016) Ahmet Midhat Efendi'nin iktisadi görüşleri ile o dönemin iktisat politikalarının uyumu / Ahmet Midhat Efendi's economic views and their adaptation to the economy of that period (Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi). Maltepe Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, İstanbul.en_US
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/20.500.12415/3733
dc.description.abstractBu tezde, Ahmet Midhat'ın iktisadi görüşleri ile yaşadığı dönemde Osmanlı'da uygulanan iktisat politikalarının uyumu araştırılmaktadır. Bu anlamda Ahmet Midhat'ın "Sevda-yı Sa'y-ı ve Amel", iki ciltlik "Üssü'l İnkılap", "İktisat Metinleri", "Felatun Bey ve Rakım Efendi", "Teşrik-i Mesai, Taksim-i Mesai" ve "Menfa" başta olmak eserleri birinci elden incelenmiştir. Böylelikle Ahmet Midhat'ın yaşadığı toplumun sosyal, siyasal ve iktisadi açıdan içerisinde bulunduğu bunalımı nasıl algıladığını ve bu bunalımdan çıkabilmek adına nasıl bir insan tipolojisi arzuladığını ve ne tür iktisat politikalarını önerdiğini müşahede etmek mümkün olmuştur. Ahmet Midhat, yerli sanayi ve hür teşebbüsün desteklendiği bir korumacılık anlayışını liberalizmi savunanların karşısına çıkarmış ve milli iktisat yolunun açılması kaydıyla toplumun sosyo-ekonomik gelişiminin mümkün olacağını ileri sürmüştür. Midhat, yerli sanayinin ve ticaretin arzu edilen seviyeye çıkarılabilmesi için çalışkan, tasarrufkâr insan modelini öngörmüş ve eserlerinde bu insan modelini işleyerek çalışma fikrini topluma aşılamaya çalışmıştır.en_US
dc.description.abstractIn this thesis, Ahmet Midhat period where the economic views are being studied by the adaptation of economic policies in the Ottoman Empire. In this meaning, Ahmet Midhat's "Sevda -yı Sa'y-ı and Amel" , the two books "Üssü'l İnkılap", "İktisat Metinleri" , "Felatun Bey and Rakım Efendi", "Teşrik-i Mesai, Taksim-i Mesai" and "Menfa" mainly works firsthand it was analysed. Thus Ahmet Midhat lived social, the crisis within which political and economic perceptions and a desire to how a human typology in order to overcome of this crisis and has been able to observed that recommends what kind of economic policy. Ahmet Midhat, a protectionist approach supported by the domestic industry and free enterprise has done against the proponents of liberalism and suggests ways of opening the national economy will be able to record with the community's socio-economic development. Midhat has tried to teach the idea of working with the community was foreseen works in the hard working and saver human model and it enters the human model in the works, the domestic industry and trade to be removed to the desired level.en_US
dc.language.isoturen_US
dc.publisherMaltepe Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsüen_US
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.subjectAhmet Midhat Efendien_US
dc.subjectOsmanlı ekonomisien_US
dc.subjectMilli iktisaten_US
dc.subjectSanayien_US
dc.subjectTicaret ve korumacılıken_US
dc.subjectEconomy of ottoman empireen_US
dc.subjectNational economicsen_US
dc.subjectIndustryen_US
dc.subjectCommerce and protectionismen_US
dc.titleAhmet Midhat Efendi'nin iktisadi görüşleri ile o dönemin iktisat politikalarının uyumuen_US
dc.title.alternativeAhmet Midhat Efendi's economic views and their adaptation to the economy of that perioden_US
dc.typemasterThesisen_US
dc.contributor.departmentMaltepe Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsüen_US
dc.relation.publicationcategoryTezen_US
dc.contributor.institutionauthorKabakcı, Emine Serap


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record