Show simple item record

dc.contributor.advisorTemel, Ali
dc.contributor.authorPamukçu, Mehmet
dc.date.accessioned2019-12-20T06:02:28Z
dc.date.available2019-12-20T06:02:28Z
dc.date.issued2016en_US
dc.date.submitted2016
dc.identifier.citationPamukçu, M. (2016). İlkokul müdürlerinin, özel gereksinimli çocukların eğitimindeki algı ve yeterlikleri ''Maltepe ilçesinde bir araştırma'' / Primary school's director's perception and sufficiency at disabled students. (Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi). Maltepe Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, İstanbul.en_US
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/20.500.12415/3787
dc.description.abstractÖzel gereksinimi olan bireylerin eğitimlerinde okul yönetimi önemli bir faktördür. Özel gereksinimli bireyler ayrı eğitim ortamlarının haricinde birlikte eğitim ortamlarında da eğitim görmektedirler. Genel eğitim okullarındaki kaynaştırma uygulamaları ve yine genel eğitim okullarındaki özel eğitim sınıfları bu bireylerin birlikte eğitim ortamları içerisinde yer alır. Bu araştırmanın amacı, kaynaştırma uygulamasının yapıldığı ve özel eğitim sınıflarının bulunduğu resmi ilkokul müdürlerinin, özel gereksinimi olan bireylerin eğitimlerine ilişkin algı ve yeterliklerini incelemektir. Bu amaçla, nitel araştırma veri toplama tekniklerinden yarı yapılandırılmış görüşme tekniği ile görüşmeler yapılmıştır. Bunun sonucunda müdürlerin çoğunun kaynaştırma uygulaması ve özel eğitim sınıflarındaki uygulamaların büyük bir kısmına ait sorumlulukları rehber öğretmenlere ve diğer öğretmenlere bıraktıkları görülmüştür. Ayrıca bu uygulamalarda çoğunlukla ailelerden dolayı sorun yaşadıklarını ifade etmişlerdir. Müdürler, öğretmenlerin yetersizliği ve fiziksel şartların yetersizliğinin özel eğitim gerektiren bireylerin eğitimlerini olumsuz etkilediğini belirtmişlerdir. Araştırmanın sonucunda bazı öneriler oluşturulmuştur. Bu önerilerin en başında kaynaştırma, özel eğitim, özel eğitim gerektiren bireyler gibi konuların ailelere, öğretmenlere ve diğer okul personeline yeterli bir şekilde anlatılması için bilgilendirici seminer çalışmaları yapılması gerekliliği vardır.en_US
dc.description.abstractSchool management in education of individuals with special needs is an important factor. They see individuals with special needs education in educational settings with the exception of separate educational environment .General education and special education classes in mainstream applications still takes place in the schools of general education schools in educational environments with these individuals. The aim of this study was made of the mainstreaming of the official primary school principals and special education classes where is to examine perceptions and competencies related to the education of individuals with special needs .For this purpose, the qualitative research data collection techniques were interviewed by semi-structured interview technique .This results in most of the principal mainstreaming and implementation of a large part of the responsibility for guiding teachers in special education classes and have been shown to drop the other teachers .In addition, these applications often have stated that they have problems due to family. Directors, stated that the lack of teachers and the lack of physical conditions that require special education training for individuals adversely affect. Some suggestions were created as a result of research. The fuse at the beginning of this proposal, special education, to family issues, such as individuals who require special education teachers and other school personnel are adequately done informative seminars to explain the necessity of work.en_US
dc.language.isoturen_US
dc.publisherMaltepe Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsüen_US
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.subjectKaynaştırmaen_US
dc.subjectÖzel eğitimen_US
dc.subjectÖzel eğitim sınıflarıen_US
dc.subjectÖzel gereksinimli bireyen_US
dc.subjectİlkokul müdürlerien_US
dc.subjectInclusionen_US
dc.subjectSpecial educationen_US
dc.subjectSpecial education classesen_US
dc.subjectSpecial needs individualsen_US
dc.subjectPrimary school principalsen_US
dc.titleİlkokul müdürlerinin, özel gereksinimli çocukların eğitimindeki algı ve yeterlikleri ''Maltepe ilçesinde bir araştırma''en_US
dc.title.alternativePrimary school's director's perception and sufficiency at disabled studentsen_US
dc.typemasterThesisen_US
dc.contributor.departmentMaltepe Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsüen_US
dc.relation.publicationcategoryTezen_US
dc.contributor.institutionauthorPamukçu, Mehmet


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record