Show simple item record

dc.contributor.advisorÇetinkaya,Feyzullah
dc.contributor.authorKarasu, Gülten
dc.date.accessioned2019-12-20T13:58:28Z
dc.date.available2019-12-20T13:58:28Z
dc.date.issued2011en_US
dc.date.submitted2011
dc.identifier.citationKarasu, G. (2011). Kronik öksürüğü olan çocuklarda etiyolojik değerlendirme / Etiologic evaluation in children with chronic cough (Yayımlanmamış Uzmanlık Tezi). Maltepe Üniversitesi, Tıp Fakültesi, İstanbul.en_US
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/20.500.12415/3842
dc.description.abstractBu çalışmada, Maltepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi çocuk allerji polikliniğine uzun süreli öksürük sebebiyle başvurmuş olan çocukların geriye dönük olarak etiyolojilerinin incelenmesi amaçlanmıştır. Elde edilecek sonuçların ileriye dönük olarak bu tür hastalarda daha çok hangi durumlar üzerinde durulması gerektiği konusunda yardımcı olacağını ümit etmekteyiz.Çalışma; 2008 - 2009 yılları arasında, Maltepe Üniversitesi Tıp fakültesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları, Çocuk Allerji Polikliniğine kronik öksürük yakınması ile müracaat etmiş olan ``8-15 yaş'' arası çocukların dosya kayıtlarının incelenmesi suretiyle retrospektif olarak yapılmıştır. ?Kronik öksürük? tanısı en az üç hafta süre ile öksüren hastalarda konulmuştur. ?Kronik öksürük? ön tanısı ile başvuran ve incelenen hastalarda uluslararası literatüre uygun olarak aşağıdaki spesifik tanılardan biri konulmaya çalışılmıştır. Postnazal drip sendromu(PNDS), psikojenik öksürük, postenfeksiyöz öksürük, tüberküloz, astım, öksürük varyant astım(ÖVA), bronşial hiperreaktivite, kistik fibrozis, sinüzit, gastroözefagial reflü hastalığı, allerjik rinit, immün yetmezlik ve pnömoni .Çalışmaya alınan 40 olgunun %37'i kız, %63'ü erkek olup, Çalışmaya alınan hastaların yaşları 8-15 yıl arasında (ortalama 8.63 ± 2.21 yıl) değişmektedir. Hastalarda ortalama öksürük süresi 5.89 ± 2.21 hafta olarak bulunmuştur. Çalışma grubumuzda kronik öksürüğün en sık rastlanan sebepleri olarak %47 oranında astım, %18 oranında PNDS, %13 oranında ÖVA, % 11 oranında pnömoni, %8 oranında psikojenik öksürük ve % 3 oranında bronşiektazi bulunmuştur.Sonuç olarak: Kronik öksürük çocuklarda sık rastlanan önemli bir sağlık sorunudur. Bu şikayetle başvuran hastaların özellikle bronşiyal astım ve postanazal drip sendromu yönünden incelenmesi gereklidir.en_US
dc.language.isoturen_US
dc.publisherMaltepe Üniversitesi, Tıp Fakültesien_US
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.titleKronik öksürüğü olan çocuklarda etiyolojik değerlendirmeen_US
dc.title.alternativeEtiologic evaluation in children with chronic coughen_US
dc.typespecialistThesisen_US
dc.contributor.departmentMaltepe Üniversitesi, Tıp Fakültesien_US
dc.relation.publicationcategoryTezen_US
dc.contributor.institutionauthorKarasu, Gülten


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record