Show simple item record

dc.contributor.advisorEfegil, Ertan
dc.contributor.authorTopcu, Can
dc.date.accessioned2019-12-20T14:15:27Z
dc.date.available2019-12-20T14:15:27Z
dc.date.issued2017en_US
dc.date.submitted2017
dc.identifier.citationTopcu, C. (2017). Soğuk savaş sonrası dönemde Türkiye – İran ilişkileri / After the end of the cold war period Turkey – İran relations. (Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi). Maltepe Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, İstanbul.en_US
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/20.500.12415/3845
dc.description.abstractBu çalışmada, Türkiye ile İran ikili ekonomik, siyasi ve güvenlik etkenleri dahilinde incelenmiştir. Bu bağlamda Türkye ile İran arasında siyasi ilişkiler I.Dünya savaşı, Türkiye Cumhuriyetinin ilk yılları, II.Dünya Savaşı , soğuk savaş dönemi, İran İslam devrimi ve sonrası bir çok olay ile doğrudan etkilenmiştir ve bu süreçte ilişkilerde de çalkalanmalar meydana gelmiştir. Buna ek olarak Türkiye ve İran'ın sınır ihlalleri sorunu ve özellikle terör sorunu konususda ilişkiler İran'in terör örgütlerine çoğu zaman mütama göstermesi ile gerilmiştir. İran'in özellikle Ahmedinejad döneminde artan dış politikada tehtitkar yaklaşımı ve nükleer enerji sorunu konusunda da Birleşmiş Milletlerin aldığı ambargo ve yaptırım kararlarının Türkiye – İran ilişkilerine etkisi, her iki ülkenin de ticari çıkarlarını zedelemiştir. Son olarak Arap baharı ve Suriye meselesinde her iki ülkenin farklı bakış açıları ile olaya yaklaşmaları Türkiye – İran ikili ilişkilerinin son dönemde gerilmesine sebebiyet vermiştir.en_US
dc.description.abstractIn this work, Turkey and Iran have been examined within the bilateral economic, political and security contexts. In this context, political relations between Turkiye and Iran were directly affected by World War I, the first years of the Republic of Turkey, the Second World War, the Cold War era, the Iranian Islamic Revolution and many other events, and in this process the relations have been stirred up. In addition, relations between Turkey and Iran on the issue of border violations and especially on the issue of terrorism have been strained as Iran has often interfered with terrorist organizations. The dangerous approach of Iran to the foreign policy, especially in the period of Ahmadinejad, and the effect of the United Nations' embargo and sanctions on Turkey – Iran relations on the nuclear energy problem have damaged the commercial interests of both countries. Finally, the approach of the two countries with different perspectives in the Arab Spring and the Syrian occasion has led to the recent tension between the Turkey-Iran bilateral relations.en_US
dc.language.isoturen_US
dc.publisherMaltepe Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsüen_US
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.subjectİranen_US
dc.subjectTürkiyeen_US
dc.subjectNükleer enerjien_US
dc.subjectUranyumen_US
dc.subjectBüyük ortadoğu projesien_US
dc.subjectNabuccoen_US
dc.subjectTicari protokolleren_US
dc.subjectIranen_US
dc.subjectTurkeyen_US
dc.subjectNuclear energyen_US
dc.subjectUraniumen_US
dc.subjectGreat middle east projecten_US
dc.subjectCommercial Protocolsen_US
dc.subjectNabuccoen_US
dc.titleSoğuk savaş sonrası dönemde Türkiye – İran ilişkilerien_US
dc.title.alternativeAfter the end of the cold war period Turkey – İran relationsen_US
dc.typemasterThesisen_US
dc.contributor.departmentMaltepe Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsüen_US
dc.relation.publicationcategoryTezen_US
dc.contributor.institutionauthorTopcu, Can


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record