Show simple item record

dc.contributor.advisorGürdoğan, Nazif
dc.contributor.authorTürkeş, Nuray
dc.date.accessioned2019-12-22T12:17:42Z
dc.date.available2019-12-22T12:17:42Z
dc.date.issued2017en_US
dc.date.submitted2017-07
dc.identifier.citationTürkeş, N. (2017) Türkiye'de sosyal girişimciliğin gelişimi ve bir örnek olarak İhsan Doğramacı / The development of social entrepreneurship in turkey and as an example İhsan Doğramacı (Yayımlanmamış Yüksek Lİsans Tezi). Maltepe Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, İstanbul.en_US
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/20.500.12415/3915
dc.description.abstractBilim ve teknolojide yaşanan hızlı değişimler, küresel rekabet ortamı ve toplumsal dönüşümler sonucunda girişimciliğin önemi her geçen gün artmaya devam etmektedir. Girişimcilik olgusu; ekonomik kalkınma, istihdam yaratma ve sosyal gelişmenin temel faktörü olarak değerlendirilmeye başlanmıştır. Bu nedenle çağdaş uygarlığın gelişmesinde girişimcilik çok önemli bazı işlevlere ve anlamlara sahip olmaktadır. Sadece ticari yaklaşımla ele alınan girişimcilik konusuna sosyal girişimciliğin de dahil edilmesi gerekliliği ortaya çıkmıştır. Başarılı bir girişimcinin ticari yönünün olduğu kadar sosyal girişimcilik yönünün de güçlü olması, girişimcinin günümüz iş dünyasındaki başarısı açısından önemli hale gelmiştir. Bu çalışmada sosyal girişimciliğin eğitim ve sağlık gibi toplumsal sorunların çözümünde etkili ve uygulanabilir olduğu varsayımları incelenmiştir. Bu bağlamda girişimcilik ve sosyal girişimcilik kavramlarına yer verilmiş, Türkiye'de sosyal girişimciliğin tarihsel gelişimi incelenmiş, dünyada ve Türkiye'de öne çıkan girişimcilik örneklerine yer verilmiştir. Çalışmanın bulgular bölümünde ise İhsan Doğramacı'nın hayatı, girişimci özellikleri ve sosyal girişimci yönleri incelenmiştir. Ayrıca eğitim ve sağlık alanlarında önemli kurumlar yaratan İhsan Doğramacı'nın yaptığı çalışmalar ışığında çalışmanın varsayımlarına cevap aranmıştır. Günümüzde sosyal girişimciler tarafından kurulmakta olan sosyal girişimler, toplumun karşılaştığı birçok sosyal soruna çözüm üretmekte, devletin veya özel sektörün ulaşamadığı ya da ihmal ettiği alanlarda, yenilikçi bakış açışı ile sosyal değişimi başarmaktadır. Sivil toplumu oluşturan bireylerin sorumlu davranıp, çözümü sadece devletten ya da özel sektörden beklemeyip, elini taşın altına koyup, sorunların çözümünde aktif rol oynaması gerekmektedir.en_US
dc.description.abstractThe rapid changes in science and technology, the global competitive environment and the social transformations, continue to increase the importance of entrepreneurship. Entrepreneurship; has begun to be evaluated as the basic factor of economic development, job creation and social development. For this reason entrepreneurship has some very important functions and meanings in the development of contemporary civilization. It has become necessary to include social entrepreneurship in the entrepreneurship issue which is only addressed by the commercial approach. Having a sense of social entrepreneurship as strong as commercial abilities has become important for successful entrepreneurs for their success in today's business world. This study examines the assumptions that social entrepreneurship is effective and applicable to solve social problems such as education and health. In this context, the concepts of entrepreneurship and social entrepreneurship are given, the historical development of social entrepreneurship in Turkey is examined and examples of entrepreneurship in the world and Turkey are mentioned. In the findings section of the study, İhsan Doğramacı's life, entrepreneurial features, and social entrepreneurial aspects were examined. In addition, the answers to the assumptions of the study were sought in the light of the works done by İhsan Doğramacı, who created important institutions in education and health fields. Today, social enterprises established by social entrepreneurs produce solutions to many social problems faced by the society and achieve social change with an innovative perspective in areas that the government or private sector can not reach or neglect. It is necessary for the individuals who constitute the civil society to act responsibly and play the active role in solving the problems by putting their hand under the stone and not just waiting for the solution from the state or the private sector.en_US
dc.language.isoturen_US
dc.publisherMaltepe Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsüen_US
dc.rightsCC0 1.0 Universal*
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/publicdomain/zero/1.0/*
dc.subjectGirişimen_US
dc.subjectGirişimciliken_US
dc.subjectGirişimcien_US
dc.subjectSosyal girişimciliken_US
dc.subjectEnterpriseen_US
dc.subjectEntrepreneuren_US
dc.subjectEntrepreneurshipen_US
dc.subjectSocial entrepreneurshipen_US
dc.titleTürkiye'de sosyal girişimciliğin gelişimi ve bir örnek olarak İhsan Doğramacıen_US
dc.title.alternativeThe development of social entrepreneurship in turkey and as an example İhsan Doğramacıen_US
dc.typemasterThesisen_US
dc.contributor.departmentMaltepe Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsüen_US
dc.relation.publicationcategoryTezen_US
dc.contributor.institutionauthorTürkeş, Nuray


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

CC0 1.0 Universal
Except where otherwise noted, this item's license is described as CC0 1.0 Universal