Show simple item record

dc.contributor.authorGündüz, Şafak
dc.date.accessioned2019-12-23T05:24:23Z
dc.date.available2019-12-23T05:24:23Z
dc.date.issued2017en_US
dc.identifier.citationGündüz, Ş. (2017). The relationship between spiritual leadership and organizational cynicism: The moderating effect of emotional intelligence / Ruhsal liderlik ile örgütsel sinizm arasındaki ilişki: Duygusal zekânın aracı etkisi. Doğuş Üniversitesi Dergisi. 18(2), s. 117-132.en_US
dc.identifier.issn1302-6739
dc.identifier.urihttp://journal.dogus.edu.tr/index.php/duj/article/view/995/pdf
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/20.500.12415/3954
dc.description.abstractThe dramatic effects of the discipline of Business Management on employees have brought leadership into sharp focus; the concept of Spiritual Leadership has recently begun to be included in the scope of the studies on positive leadership and emotional leadership, and probably because Organizational Cynicism, which results from the stresses and strains brought about by globalization, is regarded as an organizational pathological disorder, leadership has become a concept through which the discipline of Business Management is seeking a remedy. Based on these, the aim of this study is to support the tautology with an emic approach that spiritual leadership, which can be favoured by employees who are in search of some meaning in the workplace has inevitably a positive effect on organizational cynicism and emotional intelligence has a mediating effect on the relationship between spiritual leadership and cynicism within the Turkish culture. Stating the negative relationship between spiritual leadership and organizational cynicism and to some extend it may be overcome by emotional intelligence may contribute to leadership.en_US
dc.description.abstractLiderlik; İşletme disiplininin özellikle çalışanlar üzerindeki önemli etkisi nedeniyle büyük ilgi odağı olmuş, son dönemlerde pozitif liderlik ve de duygusal liderlik adı altında yapılan çalışmalarda Ruhsal Liderlik kavramına yer verilmeye başlanmış, küreselleşmenin getirdiği ağır yüklerin yol açtığı Örgütsel Sinizm belki de örgütsel patolojik bir rahatsızlık olarak görüldüğünden, İşletme disiplininin çare aradığı bir kavram olmuştur. Bundan hareketle, işyerinde anlam arayışında olan çalışanların tercihi olabilecek ruhsal liderliğin örgütsel sinizm üzerinde azaltıcı etkisini Türk kültüründe göstermek bu çalışmanın amacıdır. Ruhsal liderlik ile sinizim arasındaki negatif ilişkinin duygusal zekâ ile aşılabileceğinin ortaya konulması liderlik literatürüne katkı sağlar niteliktedir.en_US
dc.language.isoengen_US
dc.publisherDoğuş Üniversitesien_US
dc.rightsAttribution-NonCommercial-ShareAlike 3.0 United States*
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/us/*
dc.subjectOrganizational Cynicismen_US
dc.subjectEmotional Intelligenceen_US
dc.subjectSpiritual Leadershipen_US
dc.subjectÖrgütsel Sinizmen_US
dc.subjectDuygusal Zekâen_US
dc.subjectRuhsal Liderliken_US
dc.titleThe relationship between spiritual leadership and organizational cynicism: The moderating effect of emotional intelligenceen_US
dc.title.alternativeRuhsal liderlik ile örgütsel sinizm arasındaki ilişki: Duygusal zekânın aracı etkisien_US
dc.typearticleen_US
dc.relation.journalDoğuş Üniversitesi Dergisien_US
dc.contributor.departmentMaltepe Üniversitesi, İşletme ve Yönetme Bilimleri Fakültesien_US
dc.authorid0000-0002-2589-8780en_US
dc.identifier.volume18en_US
dc.identifier.issue2en_US
dc.identifier.startpage117en_US
dc.identifier.endpage132en_US
dc.relation.publicationcategoryUluslararası Hakemli Dergide Makale - Kurum Öğretim Elemanıen_US
dc.contributor.institutionauthorGündüz, Şafak


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Attribution-NonCommercial-ShareAlike 3.0 United States
Except where otherwise noted, this item's license is described as Attribution-NonCommercial-ShareAlike 3.0 United States