Show simple item record

dc.contributor.advisorDemirarslan, Ünal
dc.contributor.authorÖztop, Evrim
dc.date.accessioned2019-12-23T14:35:40Z
dc.date.available2019-12-23T14:35:40Z
dc.date.issued2015en_US
dc.date.submitted2015-08
dc.identifier.citationÖztop, E. (2015). Televizyon dizilerinde kurgusal mekân: dönem dizisi seksenler'de kurgusal mekân tasarımının analizi / Television series in the fictional space: The fictional space eighty period series analysis of design (Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi). Maltepe Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, İstanbul.en_US
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/20.500.12415/4008
dc.description.abstractTezin konusu, televizyon dizilerinde sanat yönetmeninin sorumluğunda olan, kurgusal mekân tasarım ve yapım sürecinin aşamaları anlatılarak; dönem dizisi Seksenler' de kurgusal mekân tasarımının analiz edilmesidir. 1980' lerde yaşanan siyasi sürecin mekân ve mobilya üzerindeki etkileri de ele alınarak, Seksenler dizisinin kurgusal mekânlarında gerçeklik algısı sorgulanmaktadır. Bu süreç incelenirken faydalanılan kaynaklar hem Türkçe hem de yabancı olmakla birlikte alan araştırması (anket çalışması) izleyici üzerinden yapılmıştır. Sorgulanan konu; kaynak araştırmasının yanı sıra Seksenler dizisinin kurgusal mekân tasarım ve yapımında sorumlu Dilek Pınarcı Başak ile yapılan röportaj ile zenginleştirilmiştir. Elde edilen bulgular sonucunda dönem dizisi Seksenler' de kurgusal mekân tasarımının, gerçeklik algısını ve dönemin izlerini doğru yansıtıp yansıtmadığı sorgulanmaktadır. Tezin birinci bölümünde, çalışmanın amacı, kapsamı ve çalışmada izlenen yöntem ifade edilmiştir. İkinci bölümde, kurgusal mekân tasarımı ile ilişkili genel tanım ve kavramlar açıklanmış, televizyon dizilerinde sanat yönetimi ve kurgusal mekân tasarım ve yapım süreci sırasıyla anlatılmıştır. Üçüncü bölümde, 1980' ler siyasi süreç ve mobilya mekân tasarımı anlatılmıştır. Dördüncü bölümde, "Seksenler dizisinin yapımcısı Birol Güven ve Seksenler dizisi kurgusal mekân tasarımı" başlığı altında ilk olarak Seksenler dizisinin yapımcısı Birol Güven'in biyografisi, 1980' li yılları, devamında Seksenler dizisi, Seksenler dizi dekoru anlatılmıştır. Seksenler kurgusal mekân tasarımı konut dekoru ve mahalle dekoru olarak iki alt başlıkta analiz edilmiştir. Beşinci bölümde, Seksenler dizisini izleyen 50 kişilik bir grup ile yapılan anket çalışmasından elde edilen veriler irdelenmiş ve bulgular değerlendirilmiştir.en_US
dc.description.abstractThe subject of the thesis, it is the responsibility of the art director in the television series fictional space, the desing and construction of explaining the steps of the process; the analysis of fictional space design sumester sequence in the eighties. By considering their impact on the space and furniture of the political processin the 1980. Eighty in the place of a series of fictional perception of reality is questioned. Both Turkısh and foreign resources utilized while examining this process, although field research on the audience. The queried topic research as well as eighties Dilek Pınarcı Başak responsible fort the desing of the eighties era questioned whater the perception of reality and correctly reflect the traces of the period. In the first part of the thesis, the purpose of the study, scope and method of this study stated. The second part explains the concept and design definition of fictional and fictional television shows in the art of space management design and construction process,respectively are deseribed. The third chopter, the 1980's and describes the political proces in the design of the furniture in the space. The four chapter "the eighties, the eighties and producer birol güven under the title of the series is the first of the series in the eighties, the producer birol güven biogrophy the seqwel to the eighties the eighties in the fictional decor of the space and the scenery of the neighbour housing desing in the fictional two subsections were analysed The fifth section follows with a group of 50 people wasin the eighties of the sequence was evaluated survey data that have been analysed and the findings from the study.en_US
dc.language.isoturen_US
dc.publisherMaltepe Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsüen_US
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.subjectKurgusal mekânen_US
dc.subjectSanat yönetmenien_US
dc.subjectDekor tasarımen_US
dc.subjectDizi setien_US
dc.subjectDönem dizisien_US
dc.subjectSeksenler dizisien_US
dc.subjectFictional placeen_US
dc.subjectArt directoren_US
dc.subjectDécor designen_US
dc.subjectArray kiten_US
dc.subjectThe term seriesen_US
dc.subjectEighties seriesen_US
dc.titleTelevizyon dizilerinde kurgusal mekân: dönem dizisi seksenler'de kurgusal mekân tasarımının analizien_US
dc.title.alternativeTelevision series in the fictional space: The fictional space eighty period series analysis of designen_US
dc.typemasterThesisen_US
dc.contributor.departmentMaltepe Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsüen_US
dc.relation.publicationcategoryTezen_US
dc.contributor.institutionauthorÖztop, Evrim


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record