Show simple item record

dc.contributor.advisorYürekli, Kami Ferhan
dc.contributor.authorKocabıyık, Yağmur
dc.date.accessioned2019-12-24T13:39:28Z
dc.date.available2019-12-24T13:39:28Z
dc.date.issued2014en_US
dc.date.submitted2014
dc.identifier.citationKocabıyık, Y. (2014). Yeniden işlevlendirme kavramı ve bu kapsamda İTÜ Taşkışla binasının incelenmesi / The concept of refunctioning and the research of ITU Taşkışla building within the concept of refunctioning. (Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi). Maltepe Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, İstanbul.en_US
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/20.500.12415/4144
dc.description.abstractBu tezin amacı, yeniden işlevlendirme kavramı kapsamında tarihi bir yapı olan Taşkışla'nın yapısal özelliklerinin saptanması, incelenmesi, mekâna uygulanan yeni işlev adaptasyonlarının değerlendirilmesidir. Bir yapı tarihsel ve kültürel varlık sınıfında ise, onun sürdürülebilirliği için nasıl değerlendirildiği olgusunu öne çıkarmaktadır. Bu kültürün gelecek nesillere aktarılması yapının aktif olarak kullanılmasıyla doğru orantılıdır. Yeniden işlevlendirme kavramı; özgün kullanımını kaybetmiş yapıların belirli kurallar çerçevesinde farklı disiplinlere hizmet etmesidir. Yapıları bu fikirle ayakta tutmak, ulusal kültürü gelecek kuşaklara aktarmanın bir yoludur. 1847 yılında temeli atılarak başlayan yapının serüveni, Tıbbiye Mektebi maksadıyla düşünülmüş, daha sonra kışla olarak kullanılmış ardından İTÜ merkez Binası ve Mühendis - Mimarlık Fakültesi'ne tahsis edilmiştir. Binanın fiziksel yapısının işlevinden daha uzun ömürlü olmasından doğan ve halen aktif olarak kullanımından kaynaklı fonksiyonel isteklerdeki değişiklikler sebebiyle yeniden işlevlendirme geçirmiştir. Yapılan araştırmanın kapsamı ise fakülte dönüşümü ve bundan sonraki dönemlerde görülen yeni adaptasyonların tespiti ve karşılaştırılmasıdır. Araştırma; restorasyon teknikleri, yeniden işlevlendirme kavramı ve kuralları, Taşkışla'nın tarihi,yapının özgün mimarisi, yeni mekânsal kurguların anlatılması ve birbirleri ile karşılaştırılması biçiminde hazırlanmıştıren_US
dc.description.abstractThe aims of the thesis are to analyse and identify constructional feautures of the historical Taşkışla building within the concept of refunctioning and to assess the new functional adaptations for the place. If a building is classified as a historical and cultural building, it highligtens the fact of how it is evaulated for its sustainability. Conveying this culture to next generations is directly proportionate to the active life in the building. The concept of refunctioning means that specific structures that lost theır original functions, serves to different diciplinies within the framework of certain rules. To sustain structures with this idea is a way of conveying natural culture to future generations. The structure whose adventure started by laying foundation in 1847, was built with the intention of a Medical school, then used as barracks and later on allocated to the Faculty of Engineering and Architecture. The building had refunctioning due to changes in functional demands resulting from having more long-lasting physical structure than its function and is still active. The research includes the transformation of the faculty, determination and comparision of new adaptations that will be seen for next periods. The research is prepared as restoration techniques, the concept and rules of refunctioning, history of Taşkışla, authentic architecture of the building, explanation and comparision of new spatial plots.en_US
dc.language.isoturen_US
dc.publisherMaltepe Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsüen_US
dc.rightsCC0 1.0 Universal*
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/publicdomain/zero/1.0/*
dc.titleYeniden işlevlendirme kavramı ve bu kapsamda İTÜ Taşkışla binasının incelenmesien_US
dc.title.alternativeThe concept of refunctioning and the research of ITU Taşkışla building within the concept of refunctioningen_US
dc.typemasterThesisen_US
dc.contributor.departmentMaltepe Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsüen_US
dc.relation.publicationcategoryTezen_US
dc.contributor.institutionauthorKocabıyık, Yağmur


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

CC0 1.0 Universal
Except where otherwise noted, this item's license is described as CC0 1.0 Universal