Show simple item record

dc.contributor.advisorÇotuksöken, Betül
dc.contributor.authorYıldız, Huriye
dc.date.accessioned2019-12-24T13:40:08Z
dc.date.available2019-12-24T13:40:08Z
dc.date.issued2016en_US
dc.date.submitted2016-10
dc.identifier.citationYıldız, H. (2016). İnsan felsefesi ve insan hakları bakımından İslam karşıtlığı / Islamic opposition in terms of philosophical anthropology and human rights (Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi). Maltepe Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, İstanbul.en_US
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/20.500.12415/4157
dc.description.abstractYaşadığımız yüzyıl ve yirminci yüzyıl insan haklarının gelişimi bakımından önemli kazanımlara tanık olmuştur. İnsan Hakları Evrensel Beyannamesi'nin yayımlanmasından sonra insan hakları sözleşmeleri ve devletlerin bu sözleşmelere taraf olmasıyla beraber insan hakları; hukuki, idari, sosyal ve ekonomik düzenlemelere yön vermiştir. Ancak tüm bunlar da insan hakları sorunlarının çözümü için yeterli olamamıştır. İnsan hakları belgelerinin bize getirdiği ilkelerin devletlerin hukuk sistemine aktarılırken içeriğinin yeteri kadar aydınlatılamaması, bu hakların insanın değerinin bilgisi ve bilincinden oluşan bir takım ilkeler olduğunun anlaşılamamasına neden olmuştur. Ve bunun doğal bir sonucu olarak tek tek kişiler ve toplumlar tarafından uygulamada ve yapıp etmelerde sorunlar yaşanmasına yol açmıştır. Geçmişte yaşanan ırkçılık, ayırımcılık, nefret gibi insan hakları ihlalleri teknolojinin gelişmesi ve medyanın da etkisiyle bu yüzyılda farklı boyutlarla karşımıza çıkmaktadır. Yakın zamanda gerçekleşen katliamlar, soykırımlar vb. insan hakları sorunları bakımından değerlendirilecek olursa, bunların en önemlisi "İslam karşıtlığı"dır. Bu çalışmada İslam karşıtlığı kavramı Doğu-Batı, Hıristiyanlık-Müslümanlık, oryantalizm çerçevesindeki tartışmalardan çıkarılarak, dünyanın farklı bölgelerinden, farklı din, ırk ve etnik grupların oluşturduğu örneklerle ele alınmıştır. Konu insan felsefesi ve insan hakları bakımından tartışılmıştır.en_US
dc.description.abstractCurrent century and the twentieth century have witnessed significant gains in terms of development of human rights. After the publication of the Human Rights Universal Declaration, human rights agreements, along with being a party of the governments, have directed legal, administrative, social and economic agreements. However, all these have not been enough to solve the problems of human rights. Failure at illuminating the principles of human rights, while transferring the content to the legal system, has caused not being able to understand these rights that consist of human values and awareness. As a natural consequence, this caused to have problems at implementations of individual parties and societies. Past incidents of racism, discrimination, human rights violations such as hate, have been emerged in different types with the influence of technology development and media. If recent massacres and genocides are analyzed in terms of human right issues, the most important one is "Islamic opposition". In this study, Islamic opposition concept is studied with different religious, race and ethnical which is taken away from the orientalist discussions of East-West and Christianity-Islam. Subject is discussed in terms of human philosophy and human rights.en_US
dc.language.isoturen_US
dc.publisherMaltepe Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsüen_US
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.subjectİnsan onuruen_US
dc.subjectİnsan haklarıen_US
dc.subjectİnsan felsefesien_US
dc.subjectİslam karşıtlığıen_US
dc.subjectİslamofobien_US
dc.subjectHuman dignityen_US
dc.subjectHuman rightsen_US
dc.subjectHuman philosophyen_US
dc.subjectIslamic oppositionen_US
dc.subjectIslamophobiaen_US
dc.titleİnsan felsefesi ve insan hakları bakımından İslam karşıtlığıen_US
dc.title.alternativeIslamic opposition in terms of philosophical anthropology and human rightsen_US
dc.typemasterThesisen_US
dc.contributor.departmentMaltepe Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsüen_US
dc.relation.publicationcategoryTezen_US
dc.contributor.institutionauthorYıldız, Huriye


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record