Show simple item record

dc.contributor.advisorÖzgüven, Yekta
dc.contributor.authorTaştan, Özge
dc.date.accessioned2019-12-25T13:07:05Z
dc.date.available2019-12-25T13:07:05Z
dc.date.issued2014en_US
dc.date.submitted2014
dc.identifier.citationTaştan, Ö. (2014). Türkiye televizyonlarında haber stüdyolarının mekansal özellikleri üzerine bir inceleme / A study on spatial characteristics of turkey news television studios i̇n. (Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi). Maltepe Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, İstanbul.en_US
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/20.500.12415/4207
dc.description.abstract1884 yılında icat edilen ilk fotoselli çarktan bu güne kadar büyük bir hızla gelişen televizyon ve televizyon yayıncılığı günümüzde teknolojiye bağlı olarak halen gelişimini sürdürmektedir. Televizyon yayıncılığındaki bu ilerlemelerin en önemli nedenlerinden biri, izleyiciye sunduğu görselliğin diğer kitle iletişim araçlarına göre daha zengin olmasıdır. Bu doğrultuda, stüdyolardaki ses, aydınlatma ve dekor uygulamaları da hızla yenilenmeye devam etmektedir. Bu bağlamda "Türkiye Televizyonlarında Haber Stüdyolarının Mekansal Özellikleri Üzerine Bir İnceleme" adlı bu çalışmada televizyon yayıncılığının en temel bileşenlerinden biri olan haber yayıncılığına ilişkin mekansal incelemeler Türkiye özelinde ele alınmıştır. Haber stüdyolarının mekansal özellikleri, Türkiye'de televizyon yayıncılığının başladığı ilk yıllardan başlayarak günümüze kadar olan süreçte, yalnızca devlet televizyonu yayının olduğu tek kanallı dönem, özel kanalların açılmasıyla birlikte tek kanaldan çok kanala geçiş ve özel kanal yayıncılığının çoğaldığı dönem ve yalnızca haber yayını yapan tematik kanalların açıldığı dönemlere göre irdelenmiştir. Haber programları stüdyolarının mekansal biçimlenişleri ve stüdyoların tasarım nitelikleri; haber kavramı, haberin ve haber yayıncılığının önem ve anlamı, zamanın teknolojik özellikleri ile bağlantılı olarak araştırılmıştır. Televizyon yayıncılığına ilişkin bu farklı dönemler, seçilen örnek haber stüdyoları üzerinden akustik, renk, malzeme, aydınlatma, mobilya, form, boyut vb. gibi iç mekan tasarımları ile incelenmiştir.en_US
dc.description.abstractFrom the invention of the first disk with photocell in 1884 till today, the television and TV broadcasting have been still developing through the technological progress. The basic reason for these developments on TV broadcasting is; television offers more visuality to the audience, compared to the other mass mediums. Through these technological transformations, the acoustic, lighting, furniture and décor implementations, and the spatial designs of the studios are changing in time. In this context, one of the basic facts of TV broadcasting; the news' studios and their spatial designs are searched specifically focusing on Turkish broadcasting. The spatial features of news' studios are discussed in three periods chronologically due to the development of broadcasting in Turkey; the period of single channel which is only state broadcasting, the period of multiple channels which includes the process of institution of the private channels and the increase, and finally the period of thematic channels which have only news broadcasting. The spatial features and design criterias of the news' studios are examined due to the conceptual framework; concept of the news, meaning of the news and technological changes of the time. These different periods of television broadcastings are analyzed through the case studies' of their interior design features such as acoustic, colour, material, lighting, furniture, size etc.en_US
dc.language.isoturen_US
dc.publisherMaltepe Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsüen_US
dc.rightsCC0 1.0 Universal*
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/publicdomain/zero/1.0/*
dc.subjectTelevizyonen_US
dc.subjectHaberen_US
dc.subjectHaber stüdyosuen_US
dc.subjectİç mekan tasarımıen_US
dc.subjectTelevisionen_US
dc.subjectThe newsen_US
dc.subjectNews studiosen_US
dc.subjectİnterior designen_US
dc.titleTürkiye televizyonlarında haber stüdyolarının mekansal özellikleri üzerine bir incelemeen_US
dc.title.alternativeA study on spatial characteristics of turkey news television studios i̇nen_US
dc.typemasterThesisen_US
dc.contributor.departmentMaltepe Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsüen_US
dc.relation.publicationcategoryTezen_US
dc.contributor.institutionauthorTaştan, Özge


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

CC0 1.0 Universal
Except where otherwise noted, this item's license is described as CC0 1.0 Universal