Show simple item record

dc.contributor.advisorÇelikcan, Peyami
dc.contributor.authorYazıcı, Tolga
dc.date.accessioned2019-12-25T13:07:56Z
dc.date.available2019-12-25T13:07:56Z
dc.date.issued2013en_US
dc.date.submitted2013-04
dc.identifier.citationYazıcı, T. (2013). Medya mülkiyetine ilişkin düzenlemeler ve dünyadaki örnekler bağlamında Türkiye için bir medya mülkiyeti modeli önerisi / Regulations on media ownership in context of world exemplification proposed case study of Turkey (Yayımlanmamış Doktora Tezi). Maltepe Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, İstanbul.en_US
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/20.500.12415/4223
dc.description.abstract20. yüzyılın son çeyreğinde dünyada yaşanan küreselleşme eğilimlerinin ve teknolojik gelişmelerin hız kazanması, beraberinde ideolojik yapılanmalardaki değişimi getirmiştir. Bu değişim, liberal düşüncenin etkinliğini artırması ile sonuçlanmıştır. Liberal düşünce sosyal, ekonomik ve politik uygulamalarda etkin rol oynamış ve bu durum medya sektöründe de kendisini hissettirmiştir. Liberal politikaların etkisiyle şekillenmeye başlayan medya sektöründe özelleştirme politikaları hız kazanmıştır. Bu durum, dünyada olduğu gibi Türkiye’de de etkisini göstermiştir. Medya, kamu tekelinden çıkarak ticarileşmeye başlamıştır. Medya sektöründeki yapılanmaların karmaşıklaşması, şeffaflığın kaybolması ve tekelleşme eğilimleri bu durumun sonucudur. Bu bağlamda, günümüzde bu yeni yapılanmanın önüne geçebilmek için çeşitli düzenleme ve denetleme politikaları uygulanmaya başlanmıştır. Bu çalışma medya sektöründeki yoğunlaşma, tekelleşme ve şeffaflık kaybının nedenlerini araştırırken, bu durumu düzenlemek için ortaya konulan uygulamaları incelemektedir. Böylece, Türkiye’deki mevcut medya sektörüne ışık tutarak tekelleşme eğiliminde olan medyanın temel işlevini yerine getirebilmesi adına gereken düzenlemeleri yeni bir model önerisi sunarak ele almaya çalışacaktır.en_US
dc.description.abstractWith the accelerated change in technological developments as well as globalization movement occured in the last quarter of 20th century, ideological structure has been forced to change. Trend of this change is, however, appeared to be in favor of liberal thought. Impact of world view resulted in the application of social, economical and political practices, which also affected media sector. Caused by liberal politics, media sector is subjected to privatization. This situation can also be seen in Turkey. While media sector shifted from the public monopole to open market, sector has been subjected to concentration, loss of transparency and monopolization. In this context, legal regulations were taken into action. This study aims to find causes of concentration, loss of transperancy and monopolization in media sector, while it searches current applications which are implemented to prevent the occurence of this situation. Thus, while this study reveals conjuncture of media sector in Turkey, it is tried to offer a new model which regulates media sector such that it performs its basic function.en_US
dc.language.isoturen_US
dc.publisherMaltepe Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsüen_US
dc.rightsCC0 1.0 Universal*
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/publicdomain/zero/1.0/*
dc.subjectMedya sektörüen_US
dc.subjectMedya yoğunlaşmasıen_US
dc.subjectMedyada şeffaflıken_US
dc.subjectMedia sectoren_US
dc.subjectMedia concentrationen_US
dc.subjectTransperancy in mediaen_US
dc.titleMedya mülkiyetine ilişkin düzenlemeler ve dünyadaki örnekler bağlamında Türkiye için bir medya mülkiyeti modeli önerisien_US
dc.title.alternativeRegulations on media ownership in context of world exemplification proposed case study of Turkeyen_US
dc.typedoctoralThesisen_US
dc.contributor.departmentMaltepe Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsüen_US
dc.relation.publicationcategoryTezen_US
dc.contributor.institutionauthorYazıcı, Tolga


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

CC0 1.0 Universal
Except where otherwise noted, this item's license is described as CC0 1.0 Universal