Show simple item record

dc.contributor.advisorBilgin, Tugay Turgay
dc.contributor.authorAcun, Gökhan
dc.date.accessioned2019-12-25T13:11:27Z
dc.date.available2019-12-25T13:11:27Z
dc.date.issued2014en_US
dc.date.submitted2014
dc.identifier.citationAcun, G. (2014). Yazılım hata logları kullanılarak veri madenciliği uygulaması gerçekleştirilmesi. (Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi). Maltepe Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, İstanbul.en_US
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/20.500.12415/4238
dc.description.abstractYüksek Lisans Tezi, Yazılım Hata Logları Kullanılarak Veri Madenciliği Uygulaması Gerçekleştirilmesi, Maltepe Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Bilgisayar Mühendisliği Anabilim Dalı. Bu tez çalışmasında bir kurumsal kaynak planlama yazılımına ait günlük hata loglarını veritabanından çekip birtakım önişleme işlemleri gerçekleştirerek, elde edilen veri üzerinde birliktelik analizi algoritması çalıştıran bir yazılım geliştirilmiştir. Bu yazılım sayesinde, bir hatanın oluşmasına yol açan koşulların birliktelik analizi gerçekleştirilerek elde edilen sonuçları yönetim kademesine e-posta gönderen bir yapı kurulmuştur. Ayrıca, hataya sebep olan sık örüntüler tespit edilmiş ve görselleştirilmiştir. Bu tez beş bölümden oluşmaktadır. Birinci bölümünde tez ile ilgili genel kavramlar açıklanmıştır. İkinci bölümde literatür taraması sonucu derlenen çalışmalara yer verilmiştir. Üçüncü bölümde günlük hata loglarının veritabanından çekilmesinden, veri önişleme adımının uygulanmasından, Apriori algoritmasının ve Graphviz yazılımının uygulanmasından sonra ilgili kişilere hata analizi hakkında bilgi verilmesinden bahsedilmektedir. Dördüncü bölümde de çalışma sonunda elde edilen sonuçlar değerlendirilmiştir.en_US
dc.description.abstractMaster Thesis, Performing a Data Mining Application using Software Bug Logs, T.C. Maltepe University, Institute of Natural Sciences, Department of Computer Engineering. In this master thesis, a software has been developed, performing some data preprocessing steps taking daily bug logs about an Enterprise Resource Planning software from a database. This software executes association rule mining on data. After association rule mining, E-mail about the results of the conditions of the bugs is sent to management position. Moreover, the frequent patterns, causing bug, has been detected and visualized. This thesis has five sections. In the first section, general concepts of the thesis have been mentioned. In the second section, the previous studies about the general concepts have been presented. In the third section, it is explained that daily bug logs are taken from database, data-preprocessing has been implemented, Apriori algoritm and Graphiz software have been applied and bug analysis has been informed to related people through e-mail. In the last section, the results of the study have been discussed and interpreteden_US
dc.language.isoturen_US
dc.publisherMaltepe Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsüen_US
dc.rightsCC0 1.0 Universal*
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/publicdomain/zero/1.0/*
dc.subjectVeri madenciliğien_US
dc.subjectLog madenciliğien_US
dc.subjectHata madenciliğien_US
dc.subjectData miningen_US
dc.subjectLog miningen_US
dc.subjectBug miningen_US
dc.titleYazılım hata logları kullanılarak veri madenciliği uygulaması gerçekleştirilmesien_US
dc.typemasterThesisen_US
dc.contributor.departmentMaltepe Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsüen_US
dc.relation.publicationcategoryTezen_US
dc.contributor.institutionauthorAcun, Gökhan


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

CC0 1.0 Universal
Except where otherwise noted, this item's license is described as CC0 1.0 Universal