Show simple item record

dc.contributor.authorMajkowski, Piotr
dc.contributor.authorKikolska, Marzena
dc.contributor.authorKwiatkowska, Martyna
dc.contributor.authorGlowacka, Mariola
dc.date.accessioned2019-12-30T11:38:15Z
dc.date.available2019-12-30T11:38:15Z
dc.date.issued2019en_US
dc.identifier.citationMajkowski, P. , Kikolska, M. , Kwiatkowska, M. , Głowacka, M. (2019). Preparation students of nursing in the medical simulation center for documenting health provisions in the conditions of medicinals / Tıbbi simulasyon merkezinde hemşirelik öğrencilerinin sağlık hizmeti vermek üzere hazırlanması. Maltepe Üniversitesi Uluslararası Öğrenci Kongresi.en_US
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/20.500.12415/4414
dc.description.abstractINTRODUCTION: The Medical Simulation Center reflects the hospital and outpatient conditions for the education of Nursing students as close as possible to their professional work. Center equipment, both simulators and virtual techniques (simulating patients, their organs and processes) and equipment and materials are the same as used in the implementation of medical procedures. On the one hand, it allows improving technical skills, interpersonal, procedures, work in stressful conditions. On the other hand, to ensure patient safety. Each student is also taught to conduct e-documentation using ICNP® catalogs, which unifies diagnosis and nursing interventions. Simulators have bracelets with barcodes similarly to patients in a hospital. THE AIM: The aim of our work is to show how students are trained in nursing at the Medical Simulation Center to document health services in the conditions of medical entities and demonstrate that medical documentation is an indispensable element of the work of every nurse and nurse. MATERIAL AND METHODS OF RESEARCH The research method used in this work was to analyze the student education process at the Medical Simulation Center. RESULTS: Students achieving procedures in the employees of the Medical Simulation Center. After completing them, Students are documenting all their actions in e-documentation with using the mobile station. CONCLUSIONS 1. Keeping documentation in simulated conditions are preparing students of nursing to lead it more quickly at their future job. It helps to save time for doing documentation and it gives more time to take care of their patients. 2. E-documentation supplements the tools of recording and monitoring skills and practical independence acquired by students of nursing.en_US
dc.description.abstractGIRIŞ: Tıbbi Simülasyon Merkezi, Hemşirelik öğrencilerinin mesleki çalışmalarına mümkün olduğunca yakın olması için hastane ve ayakta tedavi koşullarını yansıtmaktadır. Merkezi donanım, hem simülatörler hem de sanal teknikler (hastaları, organlarını ve süreçlerini simüle eder) ve ekipman ve materyaller, tıbbi prosedürlerin uygulanmasında kullanılanlarla aynıdır. Bir yandan stresli koşullarda teknik beceriler, kişilerarası, prosedürler, çalışma geliştirmek için izin verir. Öte yandan, hasta güvenliğini sağlamak için. Her öğrenciye ayrıca, tanı ve hemşirelik girişimlerini birleştiren ICNP® kataloglarını kullanarak e-dokümantasyon yürütmesi de öğretilir. Simülatörlerin, hastanedeki hastalara benzer şekilde barkodlu bilezikleri vardır. HEDEF: Çalışmamızın amacı, öğrencilerin Tıbbi Simülasyon Merkezi’ndeki hemşirelikte nasıl tıbbi eğitim almış olduklarını ve sağlık kurumlarını şartlarında sağlık hizmetlerini belgelendirmek ve tıbbi belgelerin her hemşire ve hemşirenin çalışmasının vazgeçilmez bir unsuru olduğunu göstermektir. MATERYAL VE ARAŞTIRMA YÖNTEMLERI Bu çalışmada kullanılan araştırma yöntemi Tıbbi Simülasyon Merkezi’nde öğrenci eğitim sürecini analiz etmektir. SONUÇLAR: Tıbbi Simülasyon Merkezi çalışanlarında prosedürler gerçekleştiren öğrenciler. Onları tamamladıktan sonra, öğrenciler mobil istasyonlarını kullanarak e-belgelerindeki tüm eylemlerini belgeliyorlar. 1. Dokümantasyonu simüle edilmiş koşullarda tutmak, hemşirelik öğrencilerini gelecekteki işlerinde daha hızlı yönlendirmeleri için hazırlamaktadır. Belgelendirme yapmak için zaman kazanmanıza yardımcı olur ve hastalarına bakmak için daha fazla zaman verir. 2. E-dokümantasyon, kayıt ve izleme becerileri ve hemşirelik öğrencileri tarafından edinilen pratik bağımsızlık araçlarını destekler.en_US
dc.language.isoengen_US
dc.publisherMaltepe Üniversitesien_US
dc.rightsCC0 1.0 Universal*
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/publicdomain/zero/1.0/*
dc.titlePreparation students of nursing in the medical simulation center for documenting health provisions in the conditions of medicinalsen_US
dc.title.alternativeTıbbi simulasyon merkezinde hemşirelik öğrencilerinin sağlık hizmeti vermek üzere hazırlanmasıen_US
dc.typeconferenceObjecten_US
dc.relation.journalMaltepe Üniversitesi Uluslararası Öğrenci Kongresien_US
dc.contributor.departmentMaltepe Üniversitesi, Hemşirelik Yüksekokuluen_US
dc.relation.publicationcategoryUluslararası Konferans Öğesien_US


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

CC0 1.0 Universal
Except where otherwise noted, this item's license is described as CC0 1.0 Universal