Show simple item record

dc.contributor.authorŞen, Zekai
dc.date.accessioned2020-01-02T09:26:57Z
dc.date.available2020-01-02T09:26:57Z
dc.date.issued2018en_US
dc.identifier.citationŞen, Z. (2018). How to improve the science and engineering education in Islamic countries? / İslam ülkelerinde bilim ve mühendislik eğitimini nasıl iyileştirmeli?. Üniversite Araştırmaları Dergisi. 1(3), s. 121-131.en_US
dc.identifier.issn2636-7459
dc.identifier.urihttps://dergipark.org.tr/tr/pub/uad/issue/40777/484662
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/20.500.12415/4496
dc.description.abstractThe evolutions of science, education and especially engineering training had different trends stating from the very root of human history. The future improvements in scientific and engineering education require extensive literature review to assess objectively the contributions of different civilizations among which Islamic education system had a unique feature in the past towards the researches in astronomy, physics, chemistry, algebra, robotics, medicine, etc. The universities are the highest educational institutions which provide every nation with enlightened individuals; promote intellectual development; advent and promote innovations and discoveries in field and laboratory. Prior to all these activities, it is necessary that the same universities should produce philosophical schools of thought, literature, artistic and social trends. Researchers should be able to put forward theories of good, right and beauty with ideas and orientations that serve as a reference for future policy makers in different sectors for the prosperity of the nation and humanity in general. After long centuries of slackness, the higher education is gaining momentum in the Muslim World which is striving to effect comprehensive developments in the present century. Almost in every aspects of life highly-trained manpower are required. Unfortunately, scientific philosophical thinking and logical refinement of scientific information aspects are missing in almost all the universities in Muslim countries. Especially, three T-principle as Takhayyul (imagination), Tasawwur (design, geometrical shape description) and Tafakkur (idea generation) do exist very rarely in our universities. In fact, the 3-T principle is the trigger of scientific information generation process. This paper elaborates on the education systems during the past Islamic periods, which ignited the educational system development in the western countries; its decline; and the present situation with ever increasing momentum towards the future. It is emphasized that the higher education and scientific research should have philosophy, logic, geometry and natural event visualizations prior to mathematical and computational calculations in engineering education.en_US
dc.description.abstractİnsanlık tarihi kökeninden başlamak üzere bilim, eğitim ve özellikle mühendislik yetiştirilmesi evrimlerinde farklı eğilimler vardır. Gelecekteki iyileştirmeler için değişik medeniyetlerin katkılarını bilim ve mühendislik eğitiminde ayrıntılı literatür araştırması ile değerlendirmek gereklidir ve bunlar arasında İslam eğitiminin geçmişinde kendisine özgü özellikleri astronomi, fizik, kimya, cebir, robatik, tıp, vd. araştırmalar bulunmaktadır. Üniversiteler her ulus için aydın kişilikler yetiştiren, akılları geliştiren, yenilikçi keşifler yaptırabilen ve laboratuvarlarda buluşlarda bulunabilen en yüksek eğitim kurumları arasında gelir. Bütün bu çalışmaların öncesinde aynı üniversiteler filozofik düşünce yetisi, edebiyat, sanat ve sosyal temayüllerde da üretim yapabilmelidir. Araştırıcıların iyi, doğru ve güzel kuram fikirleri ve yönlendirmeleri ile genel olarak insanlığın ve bir ulusun değişik sektörlerinde etkili olabilecek politikaları da ileriye sürmeleri gereklidir. Uzun asırlar durgunluk sonrasında yükesk eğitim Müslüman ülkelerde içinde bulunduğumuz yüz yıllarda kapsamlı bir şekilde momentum kazanmaktadır. Nerede ise hayatın bütün konularında yüksek eğitim almış iş gücü talep edilmektedir. Maalesef, felsefik bilimsel düşünce ve bunların mantık ile inceden inceye süzülmüş bilgi konuları nerede ise bütün Müslüman ülkelerin üniversitelerinde pek bulunmamaktadır. Özellikle, Tahayyül (hayal etme), Tasavvur (şeklini zihinde canlndırma) ve Tefekkür (bilgi üretimi) konuları bu üniversitelerde pek yoktur. Gerçekte, bu 3-T ilkesi bilimsel bilgi üretim sürecini tetikler. Bu makale geçmiş zamanlarında İslam eğitim örgünlüğününü ve bunun Batı ülkelerindeki eğitim örgünlüğünü kıvılcımlayarak geliştiği konusunda bilgi vererek daha sonra neden gerilediği ve bugün gelecek için nasıl bir momentum göstermesi konularını ayrıntılı olarak açıklar. Yüksek eğitimde bilim felsefesi, mantık kuralları, geometri (şekil bilgisi) ve olguların zihinde canlandırılması konularının matematik ve bilgisayar programlamaları öncesinde mühendislik eğitiminde bulunmasını kuvvetle tavsiye eder.en_US
dc.language.isoengen_US
dc.publisherDurmuş Günayen_US
dc.relation.isversionof10.32329/uad.484662en_US
dc.rightsCC0 1.0 Universal*
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/publicdomain/zero/1.0/*
dc.subjectEducationen_US
dc.subjectengineeringen_US
dc.subjectIslamen_US
dc.subjectimaginationen_US
dc.subjectgeometryen_US
dc.subjectlogicen_US
dc.subjectphilosophyen_US
dc.subjectscienceen_US
dc.subjectEğitimen_US
dc.subjectmühendisliken_US
dc.subjectİslamen_US
dc.subjecthayal etmeken_US
dc.subjectşekil bilgisien_US
dc.subjectmantıken_US
dc.subjectfelsefeen_US
dc.subjectbilimen_US
dc.titleHow to improve the science and engineering education in Islamic countries?en_US
dc.title.alternativeİslam ülkelerinde bilim ve mühendislik eğitimini nasıl iyileştirmeli?en_US
dc.typearticleen_US
dc.relation.journalÜniversite Araştırmaları Dergisien_US
dc.contributor.departmentMaltepe Üniversitesi, Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesien_US
dc.identifier.volume1en_US
dc.identifier.issue3en_US
dc.identifier.startpage121en_US
dc.identifier.endpage131en_US
dc.relation.publicationcategoryUluslararası Hakemli Dergide Makale - Başka Kurum Yazarıen_US
dc.contributor.institutionauthorŞen, Zekai


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

CC0 1.0 Universal
Except where otherwise noted, this item's license is described as CC0 1.0 Universal