Show simple item record

dc.contributor.authorGök, Gülden
dc.date.accessioned2020-01-28T06:12:40Z
dc.date.available2020-01-28T06:12:40Z
dc.date.issued2018en_US
dc.identifier.citationGök, G. (2018). Tüketici hakları bilincinin tasarruf davranışı ile ilişkisi: Meslek yüksek okulu öğrencileri üzerine bir uygulama / The relationship between consumer rights conscious level and saving behavior: A study on vocational high school students. International Congress on Business and Marketing. s. 139-144.en_US
dc.identifier.isbn978 - 605 - 2124 - 09-3
dc.identifier.urihttps://icbm.world/?lang=tr
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/20.500.12415/4578
dc.description.abstractBu çalışma, tüketici hakları bilinç düzeyi ile tasarruf davranışları ilişkisinin ortaya çıkarılması amacıyla düzenlenmiştir. Bu amaca uygun olarak hazırlanan bir anket Selçuk Üniversitesi Meslek Yüksekokulu Bankacılık, Dış Ticaret, Büro Yönetimi ve Halkla İlişkiler bölümünde okuyan öğrencilere uygulanmıştır. Anket kapsamına dahil edilen öğrenciler tüketici hakları bilinci daha yüksek olması muhtemel varsayılarak niyetli bir şekilde yukarıdaki bölümlerden seçilmiş ve tasarruf alışkanlıkları sorgulanarak tasarruf ile tüketici hakları ilişkisinin varlığı ve kuvveti araştırılmıştır. Söz konusu bölümlerden rastgele örnekleme yöntemiyle 50'şer öğrenci alınarak yüz yüze anket çalışması yapılmıştır. Öğrencilerin tasarruflarını harçlıklarından ya da çalışıyorlarsa gelirlerinden yaptıkları varsayılmaktadır. Toplanan veri istatistiksel yöntemlerle (regresyon, ki kare, korelasyon vb.) analiz edilmiş ve bu ilişki hakkında MYO'da ilgili bölümlerde okumalarına rağmen öğrencilerin tüketici hakları bilinç düzeyinin düşük olduğu buna karşılık tasarruf davranışlarının iyi düzeyde olduğu anlaşılmaktadır.en_US
dc.description.abstractIn this study, it is aimed to find out relationship between consumer rights conscious level and saving behavior. A questionnaire prepared according to this purpose was applied to the students studying in the Banking, Foreign Trade, Office Management and Public Relations Departments of Selçuk University Vocational School. The students who were included in the survey were selected from these departments intentionally assuming that consumer rights conscious was higher in order to find the existence and strength of the relationship between savings and consumer rights. A random sampling method was used to collect 50 students and a face-to-face questionnaire study was performed. It is assumed that the students make their savings from their allowances or from their income if they work. The collected data were analyzed by statistical methods (regression, chi-square, correlation etc.) and many results were obtained.en_US
dc.language.isoturen_US
dc.publisherMaltepe Üniversitesien_US
dc.rightsCC0 1.0 Universal*
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/publicdomain/zero/1.0/*
dc.subjectTüketici haklarıen_US
dc.subjectTüketici farkındalığıen_US
dc.subjectTasarruf davranışlarıen_US
dc.titleTüketici hakları bilincinin tasarruf davranışı ile ilişkisi: Meslek yüksek okulu öğrencileri üzerine bir uygulamaen_US
dc.title.alternativeThe relationship between consumer rights conscious level and saving behavior: A study on vocational high school studentsen_US
dc.typearticleen_US
dc.relation.journalInternational Congress on Business and Marketingen_US
dc.contributor.departmentMaltepe Üniversitesi, İşletme ve Yönetme Bilimleri Fakültesien_US
dc.authorid0000-0002-1692-8722en_US
dc.identifier.startpage139en_US
dc.identifier.endpage144en_US
dc.relation.publicationcategoryUluslararası Konferans Öğesi - Başka Kurum Yazarıen_US
dc.contributor.institutionauthorGök, Gülden


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

CC0 1.0 Universal
Except where otherwise noted, this item's license is described as CC0 1.0 Universal