Show simple item record

dc.contributor.advisorOktik, Nurgün
dc.contributor.authorYıldırım, Gülşah
dc.date.accessioned2020-01-28T06:12:49Z
dc.date.available2020-01-28T06:12:49Z
dc.date.issued2019en_US
dc.date.submitted2019-12
dc.identifier.citationYıldırım, G. (2019). Gözetim toplumunda sinoptikon aracı olarak televizyon: tartışma programlarının söylem analizi / Television as a means of synopticon in the surveillance society: discourse analysis of discussion programs (Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi). Maltepe Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, İstanbul.en_US
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/20.500.12415/4582
dc.description.abstractİktidar denilen olgunun gözetim araçlarından medya ve medyanın da hala etkisi ve yaygınlığı bakımından en önemli aygıtı olan televizyon, yalnızca bilgi ve enformasyon yayan, eğlendiren, boş zamanların geçirildiği izlence aracı olarak değil, gerçeklikler oluşturan, toplumsal yaşamı biçimlendiren, bireyleri zihinsel olarak kurduğu toplumsal gerçekliklere dahil eden, kurgusal, dramatik ve tasarımlayıcı bir araç olarak varlığını sürdürmektedir. İktidar kendine ait dünya görüşünü, yaşam biçimini, inanç ve değerler sistemini, politik ve toplumsal anlayışlarının bir toplamı olarak ortaya çıkan ideolojisini, ürettiği söylemler ile televizyon aygıtını kullanarak kontrol mekanizmasını işletmektedir. Bu çalışmada farklı toplumsal grupların sahip olduğu ideolojilerinin görsel medyanın önemli aracı olan televizyonun tartışma programı biçimindeki yayınında farklı ideolojilerin söylemler yoluyla nasıl kurulduğu ve yeniden üretildiği açıklanmaya çalışılmıştır. Ele alınan iki farklı kanaldaki aynı konunun, karşıt ideolojiyi temsil eden farklı program katılımcılarıyla tartışılması, oluşturulan kavramsal çerçeve ve belirlenen eleştirel söylem çözümlemesi yöntemi yardımıyla incelenecektir.en_US
dc.description.abstractTelevision, which is the most important device in terms of the influence and prevalence of the media and the media, which is one of the surveillance tools of the phenomenon called power, is not only included as a means of entertainment, which emits knowledge and information. Indeed television, forms realities, shapes social life, and constructs mental realities of individuals. And it still continues to exist as a fictional, dramatic and designer tool. The ideology of power emerges as a sum of its own world view, lifestyle, beliefs and values system, political and social understanding. And with the discourse it produces, it operates the control mechanism by using the television device. In this study, it was tried to explain how the ideologies of different social groups were established and reproduced through discourses in the broadcasting program of television which is an important tool of visual media. The discussion of the same subject in two different channels with different program participants representing the opposing ideology will be examined with the help of the conceptual framework established and the method of critical discourse analysis.en_US
dc.language.isoturen_US
dc.publisherMaltepe Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsüen_US
dc.rightsAttribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 United States*
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/us/*
dc.subjectİktidaren_US
dc.subjectİdeolojien_US
dc.subjectSöylemen_US
dc.subjectGözetimen_US
dc.subjectPanoptikonen_US
dc.subjectSinoptikonen_US
dc.subjectPoweren_US
dc.subjectIdeologyen_US
dc.subjectDiscourseen_US
dc.subjectSurveillanceen_US
dc.subjectPanopticonen_US
dc.subjectSynopticonen_US
dc.titleGözetim toplumunda sinoptikon aracı olarak televizyon: tartışma programlarının söylem analizien_US
dc.title.alternativeTelevision as a means of synopticon in the surveillance society: discourse analysis of discussion programsen_US
dc.typemasterThesisen_US
dc.contributor.departmentMaltepe Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsüen_US
dc.authorid0000-0002-3536-5638en_US
dc.relation.publicationcategoryTezen_US
dc.contributor.institutionauthorYıldırım, Gülşah


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 United States
Except where otherwise noted, this item's license is described as Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 United States