Show simple item record

dc.contributor.advisorKuçuradi, İoanna
dc.contributor.authorÇobansoy, Gökçe
dc.date.accessioned2020-02-24T07:32:08Z
dc.date.available2020-02-24T07:32:08Z
dc.date.issued2020en_US
dc.date.submitted2020-01
dc.identifier.citationÇobansoy, G. (2020). İnsan hakları açısından kişisel verilerin korunması sorunu / The problem of protection of personal data from the viewpoint of human rights (Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi). Maltepe Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, İstanbul.en_US
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/20.500.12415/4685
dc.description.abstractGünümüzde büyük bir hızla gerçekleşen teknolojik gelişmeler, bir yandan insan haklarının daha etkin bir şekilde kullanılmasına imkân verirken, diğer yandan insan haklarına ilişkin birçok problemi de beraberinde getirmektedir. Teknolojinin sağladığı imkânlar ile eğitim, sağlık, iletişim gibi alanlarda ve günlük yaşamda birtakım olanaklar ve kolaylıklar elde edilirken, diğer yandan yapılan her işlemde bir iz bırakılmakta; hayatımıza ve kim olduğumuza dair veriler kayıt altına alınmaktadır. Üstelik bu durum, akıllı cihaz ve aletlerin kullanımının artması, gittikçe artan veri üretimi ve bu büyük verileri işleme kapasitesine sahip yapay zekâ ile donatılmış teknolojilerin artan oranda hayatımızın içine girmesi ile daha da önemli hale gelmektedir. Bu nedenle bugün üzerinde en çok konuşulan ve tartışılan konu, özel hayatın gizliliği ve kişisel verilerin korunması sorunu olmaktadır. Kişisel verilerin korunmasının önemi insan hakları açısından tartışmasız olmakla beraber, kişisel verilerin korunmasının tek başına bir temel hak olup olmadığı ve özel hayatın gizliliği hakkı ile arasındaki ilişki bu çalışmada ele alınmıştır.en_US
dc.description.abstractNowadays, rapid advancements in information and communication technologies facilitate the use of technology for the sake of human rights, but at the same time create certain (new) problems with respect to human rights. With the possibilities provided by technology, some opportunities and conveniences are obtained in areas such as education, health, communication and in daily life, but on the other hand, in every process performed a footprint is left behind. By this way data about our lives and who we are, is recorded easily. Moreover, this is becoming more and more important with the increasing use of smart devices and tools, increasing data production and the introduction of technologies equipped with artificial intelligence capable of processing large data into our lives. For this reason, the most discussed and debated issues today are the right to privacy and the protection of personal data. Although the importance of the protection of personal data is undisputable from the view point of human rights, in this study the relationship between the right to privacy and the protection of personal data is discussed and also it is tried to set forth even the protection of personal data is a fundamental right or not.en_US
dc.language.isoturen_US
dc.publisherMaltepe Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsüen_US
dc.rightsAttribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 United States*
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/us/*
dc.subjectİnsan onuruen_US
dc.subjectİnsanın değerien_US
dc.subjectİnsanın varlık koşullarıen_US
dc.subjectİnsanın olanaklarıen_US
dc.subjectİnsan haklarıen_US
dc.subjectKişisel verilerin korunması hakkıen_US
dc.subjectÖzel hayatın gizliliğinin korunması hakkıen_US
dc.subjectHuman dignityen_US
dc.subjectThe value of the human beingen_US
dc.subjectThe characteristics of human beingen_US
dc.subjectThe potentialities of human beingen_US
dc.subjectHuman rightsen_US
dc.subjectRight to protection of personal dataen_US
dc.subjectRight to privacyen_US
dc.titleİnsan hakları açısından kişisel verilerin korunması sorunuen_US
dc.title.alternativeThe problem of protectıon of personal data from the vıewpoınt of human rıghtsen_US
dc.typemasterThesisen_US
dc.contributor.departmentMaltepe Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsüen_US
dc.authorid0000-0002-7576-6487en_US
dc.relation.publicationcategoryTezen_US
dc.contributor.institutionauthorÇobansoy, Gökçe


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 United States
Except where otherwise noted, this item's license is described as Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 United States