Advanced Search

Show simple item record

dc.contributor.advisorBoz, Çiğdem
dc.contributor.authorHaznedaroğlu, Abdullah Barış
dc.date.accessioned2019-06-14T07:08:16Z
dc.date.available2019-06-14T07:08:16Z
dc.date.issued2014en_US
dc.date.submitted2014-02-28
dc.identifier.citationHaznedaroğlu, A. B. (2014). Finansal istikrar: Türkiye'de finansal istikrara yönelik olarak uygulanan faiz koridorunun etkinliği üzerine bir analiz (2006 – 2013) / Financial stability: an analysis on the effectiveness of the ineterest rate corridor applied directed towards (Yayımlanmamış Doktora Tezi). Maltepe Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, İstanbul.en_US
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/20.500.12415/468
dc.description.abstract2008 küresel finansal krizine kadar fiyat istikrarını amaçlayan para politikaları kabul görürken, kriz sonrasında finansal ve makroekonomik istikrarı da gözeten para politikaları önem kazanmıştır. Dolayısıyla kriz sonrasında Merkez Bankalarıfiyat istikrarı odaklı politikalarının yanında finansal istikrarı gözetecek politikalar belirlemişler ve bu politikalara yönelik politika araçlarını kullanmaya başlamışlardır. TCMB de yeni politika yaklaşımı çercevesinde, 2010 yılından itibaren finansal istikrara yönelik faiz koridoru, bir haftalık repo faiz oranı, likidite yönetimi ve zorunlu karşılıklar gibi yeni politika araçlarını devreye sokmuştur. Bu çalışmada finansal istikrarın kavramsal çerçevesi, finansal istikrarın sağlanmasının önemi, TCMB'nin finansal istikrara yönelik politika araçları ve bunların etkinliği incelenmiştir. Finansal krizleri tetikleyen önemli değişkenlerden biri de hızlı kredi büyümesidir. TCMB de finansal istikrarın önemli bir bileşeni olarak kredi büyümesine önem vermektedir. Çalışmamızda, 2006-2013 dönemi için bu yeni politika arçalarından faiz koridorunun kredi büyümesi üzerindeki etkisi ve ayrıca kredi büyümesi ile çıktı açığı arasındaki ilişki analiz edilmiştir. Analizin sonuçları değerlendirildiğinde, söz konusu dönem için TCMB'nın uyguladığı faiz koridoru politika aracının krediler üzerinde etkili olduğu ve kredi büyümesinin çıktı açığını etkilediği tespit edilmiştir.en_US
dc.description.abstractWhile monetary policies that aimed price stabilization had been accepted until the 2008 global financial crisis, after the crisis monetary policies that protected the financial and the macroeconomic stability gained importance. As a result, after the crisis the central banks started to give more importance to the financial stability as well as the price stabilization and to use the policy tools towards those policies. In terms of the new policy approach, CBRT had also enabled new policy tools like the interest rate corridor, one-week repo rate, liquidity management and the required reserves towards financial stability since 2010. In this study, the notional framework of financial stability, the importance of providing financial stability, the policy instruments towards financial stability of CBRT and the effectiveness of those have been examined. One of the important variables that trigger the financial crisis is rapid credit growth. CBRT also gives importance to credit growth as an important financial stability. In our study, the effect of interest rate corridor as among the new policy tools on credit growth and also the relationship between the credit growth and the output gap have been analyzed for the 2006-2013 period. According to our results, the interest rate corridor policy tool carried out by TCMB was effective on credits and that the credit growth affected the output gap for the period in question.en_US
dc.language.isoturen_US
dc.publisherMaltepe Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsüen_US
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.subjectEkonomik krizen_US
dc.subjectEconomic crisisen_US
dc.subjectFaiz interesten_US
dc.subjectFaiz oranlarıen_US
dc.subjectInterest ratesen_US
dc.subjectFaiz politikalarıen_US
dc.subjectInterest rate politicsen_US
dc.subjectFinansal istikraren_US
dc.subjectFinancial stabilityen_US
dc.subjectFinansal krizen_US
dc.subjectFinancial crisisen_US
dc.subjectKüresel krizen_US
dc.subjectGlobal crisesen_US
dc.subjectPara politikalarıen_US
dc.subjectMonetary policiesen_US
dc.titleFinansal istikrar: Türkiye'de finansal istikrara yönelik olarak uygulanan faiz koridorunun etkinliği üzerine bir analiz (2006 – 2013)en_US
dc.title.alternativeFinancial stability: an analysis on the effectiveness of the ineterest rate corridor applied directed towardsen_US
dc.typedoctoralThesisen_US
dc.contributor.departmentMaltepe Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsüen_US
dc.relation.publicationcategoryTezen_US
dc.contributor.institutionauthorHaznedaroğlu, Abdullah Barış


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record