Show simple item record

dc.contributor.advisorBozok, Mehmet
dc.contributor.authorÜlger, Zehra Melis
dc.date.accessioned2020-02-24T07:35:00Z
dc.date.available2020-02-24T07:35:00Z
dc.date.issued2019en_US
dc.date.submitted2019-12
dc.identifier.citationÜlger, Z. M. (2019). Beykoz'da yüksek güvenlikli bir sitede gündelikçi kadın emeği üzerine niteliksel bir araştırma / A qualitative research on maids in gated communies in beykoz (Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi). Maltepe Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, İstanbul.en_US
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/20.500.12415/4702
dc.description.abstractBu çalışma, yüksek güvenlikli sitelerde gündelik ev işçisi kadınların emeğini, İstanbul, Beykoz’daki bir yüksek güvenlikli site örneği üzerinden ele almaktadır. Çalışmada, gündelik ev işçisi kadın emeği örneği üzerinden ataerkillik ve geleneksel kadınlık rollerinin metalaşması sonucunda ortaya çıkan sınıfsal, cinsiyetçi ve ekonomik ayrımcılığın dışavurumları ve sonuçları tartışılmaktadır. Araştırmanın amacı yüksek güvenlikli siteler içerisinde çalışan gündelik ev işçisi kadınların, cinsiyet eşitsizlikleri ve sınıfsal farklılaşmalar üzerinden, kapitalist piyasa anlayışında kadın emeğinin ne gibi dönüşümlere uğradığının ortaya çıkarılmasını amaçlamaktadır. Araştırmada, yüksek güvenlikli sitede yaşayan on bir ev sahibi kadın ile yine aynı sitede çalışan kırk gündelik ev işçisi kadın feminist metodolojiden yararlanılarak niteliksel bir araştırma bulgularından hareketle tartışılmıştır. Yüksek güvenlikli sitelerde çalışan gündelik ev işçisi kadınların bir üst sınıftan kadınlar ile iş yerleri olan ev içerisinde yaşadıkları sınıfsal farklılaşmalar ve cinsiyetçi ayrımcılıklar, gündelik ev işçisi kadınları orta sınıf olma arzusu ile kent içerisinde gündelik ev işlerinde çalışmalarına neden olmuştur. Bu durum kent içerisinde enformel sektörde çalışan gündelik ev işçisi kadınları yetiştirdikleri çocukları ile formel sektöre eleman yetiştiren kadınlar yapmıştır. Diğer gündelik ev işçisi kadınlarla kurdukları ilişkisel ağlar ve farkında olmadıkları bir sınıf bilinci ile kapitalist piyasa koşullarına karşı bir direnç göstermişlerdir.en_US
dc.description.abstractThis study deals with the labor of charwomen through the example of charwomen working in a high-security gated community in Beykoz, Istanbul. In this study, the manifestation and consequences of class discrimination, gender discrimination and economic discrimination, which are resulted by the commodification of patriarchy and traditional roles of women, are discussed through the example of charwomen labor. The objective of this study is to discover the transformations woman labor undergo within the capitalist system with a focus on the gender inequalities and class differences encountered the charwomen who work in high-security gated communities. In this study, eleven home-owning women living in a gated community and forty women who work in the same gated community are subject to analysis through the feminist methodology and by utilizing qualitative research findings. The class differences and gender inequalities experienced by charwomen working in gated communities vis-à-vis the women from the upper class within the context of their workplaces, which are the houses in these gated communities, cause charwomen to work in daily householding jobs in the city with the desire to become a member of the middle class. Consequently, the charwomen who work in the informal sector have become people who provide labor to the formal sectors by raising their children. Through the network they have created with their colleagues and their unconscious class awareness, charwomen have resisted against the conditions of capitalist system.en_US
dc.language.isoturen_US
dc.publisherMaltepe Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsüen_US
dc.rightsAttribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 United States*
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/us/*
dc.subjectToplumsal cinsiyeten_US
dc.subjectFeminizmen_US
dc.subjectGündelikçi kadınlaren_US
dc.subjectYüksek güvenlikli siteleren_US
dc.subjectGenderen_US
dc.subjectFeminismen_US
dc.subjectWomen's laboren_US
dc.subjectMaidsen_US
dc.subjectGated commutiesen_US
dc.titleBeykoz'da yüksek güvenlikli bir sitede gündelikçi kadın emeği üzerine niteliksel bir araştırmaen_US
dc.title.alternativeA qualitative research on maids in gated communies in beykozen_US
dc.typemasterThesisen_US
dc.contributor.departmentMaltepe Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsüen_US
dc.authorid0000-0002-3005-1058en_US
dc.relation.publicationcategoryTezen_US
dc.contributor.institutionauthorÜlger, Zehra Melis


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 United States
Except where otherwise noted, this item's license is described as Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 United States