Show simple item record

dc.contributor.advisorEroğlu, Erhan
dc.contributor.authorYıldırım, Murat
dc.date.accessioned2020-03-05T05:59:14Z
dc.date.available2020-03-05T05:59:14Z
dc.date.issued2017en_US
dc.date.submitted2017-05
dc.identifier.citationYıldırım, M. (2017). Ekip ve takım çalışmasının kurumsal kimliğe katkıları (Yayımlanmamış Yüksek Lisans Projesi). Maltepe Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, İstanbul.en_US
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/20.500.12415/4733
dc.description.abstractBir işletmenin başarısı ancak çevresel faktörlerin uygun şekilde yönetilmesiyle sağlanabilir. Bu nedenle işletmeler çevresel faktörleri yönetirken maddi ve fiziki kaynaklara önem verdikleri kadar insan kaynaklarına da önem vermelidirler. İşletme verimliliğinin artırılmasında insan kaynaklarının önemi büyüktür. Her işletme için kararların alınması, amaca yönelik hareket edilebilmesi için motive ve kararlı insan kaynağı bulunması gereklidir. Bu nedenle işletmelerdeki ekip olgusu doğru yönlendirilmiş, kararlı ve motive insan kaynağının faydalarından yararlanmanın bir yöntemi olarak konumlandırılabilir. Etkili ekip çalışması kapsamında gerekli esneklik sağlanarak, değişen koşulların ve çevresel faktörlerin daha etkili yönetimi amaçlanmaktadır. Bu kapsamda ortaya konulan ekip çalışması, bireylerin özellikleri ve kalifiye durumları belirleyici olmaktadır. Bu çalışmada yönetim sürecinin en önemli parçası olan ekip çalışması olgusu, stratejiler ve etkili ekip yönetimi için gerekli olan kaynaklar, nitelikler ve diğer koşullar teorik olarak incelenmiştir.en_US
dc.description.abstractAn enterprise's success can only be achieved by managing environmental factors appropriately. For this reason, while managing environmental factors, businesses should pay attention to human resources as much as they pay attention to financial and physical resources. The importance of human resources in improving the operating efficiency is great. It is necessary to have motive and decisive human resources in order to make decisions for each enterprise and to act for the purpose. For this reason, the team in the business can be positioned as a method of utilizing the benefits of a well-directed, determined and motivated human resource. Effective team work aims to provide more flexibility and to manage changing conditions and environmental factors more effectively. The team work revealed in this context determines the characteristics and qualifications of the individuals. In this study, the most important part of the management process, the team work case, the strategies, and the resources, qualifications and other conditions necessary for effective team management were examined theoretically.en_US
dc.language.isoturen_US
dc.publisherMaltepe Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsüen_US
dc.rightsCC0 1.0 Universal*
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/publicdomain/zero/1.0/*
dc.subjectTakım çalışmasıen_US
dc.subjectLiderliken_US
dc.subjectEkipen_US
dc.subjectEtkili yönetimen_US
dc.subjectTeam worken_US
dc.subjectLeadershipen_US
dc.subjectTeamen_US
dc.subjectEffective managementen_US
dc.titleEkip ve takım çalışmasının kurumsal kimliğe katkılarıen_US
dc.typeprojecten_US
dc.contributor.departmentMaltepe Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsüen_US
dc.relation.publicationcategoryDiğeren_US
dc.contributor.institutionauthorYıldırım, Murat


Files in this item

FilesSizeFormatView

There are no files associated with this item.

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

CC0 1.0 Universal
Except where otherwise noted, this item's license is described as CC0 1.0 Universal