Advanced Search
 

Recent Submissions

 • ''Benim İstanbul'um'' Fotoğraf Atölyesi 

  Bademci, Özden; Haydari, Nazan; Ürper, Osman; Karadayı, Figen; Maltepe Üniversitesi (Maltepe Üniversitesi, 2013)
  Bu albüm, Maltepe Üniversitesi Sokakta Yaşayan ve Çalışan Çocuklar için Uygulama Ve Araştırma Merkezi (SOYAÇ)’ın yürüttüğü "Çocuklarla Birlikte Projesi’ kapsamında fotoğraf atölyesine Ağaçlı Çocuk ve Gençlik Merkezi(ÇOGEM) ...
 • Ali İhtiyar 1+1''Halet ile Nail'' 

  Yıldırım, Müjgan; Maltepe Üniversitesi (Maltepe Üniversitesi, 2019)
  1 + 1 "Halet ile Nail" Fotoğraf Sergisi; fotoğraf sanatçısı Ali İhtiyar'ın 2003 yılında üretilen Toroslarda Bir Efsane: Karatepe Aslantaş Belgeseli bağlamında çektiği fotoğraflardan derlenmiş bir seçkidir. Prof. Dr. Halet ...
 • 8 Mart Dünya Kadınlar Günü: Ben Kadınım 

  Yıldırım, Müjgan; Maltepe Üniversitesi (Maltepe Üniversitesi, 2019)
  8 Mart Dünya Kadınlar Günü... Tarih boyunca her alanda ikinci plana atılan kadının yaşadığı büyük mücadeleyi onurlandıran ve anlamlandıran bir gün... Bugünün anlamını bir kez daha vurgulamak, "Ben Kadınım" konseptiyle ...
 • Türkiye'de yükseköğretimde büyüme ve dönüşüm 

  Özer, Mahmut (T.C. Maltepe Üniversitesi, 2021)
  Ülkeler toplumsal refahlarını artırmak için eğitim sistemlerini sürekli güçlendirmekte ve vatandaşlarının eğitimden azami ölçüde yararlanmalarını sağlamaya çalışmaktadır. Eğitimin kitleselleşmesi ve yükseköğretim sistemlerinin ...
 • Türkiye'de eğitimin evrenselleşmesi 

  Özer, Mahmut (T.C. Maltepe Üniversitesi, 2022)
  Eğitim, günümüzde toplumların refahını arttırmanın ve bireylere 21. yüzyılda öne çıkan becerileri kazandırarak küresel ölçek rekabet edebilmelerini sağlamanın en önemli kaynağıdır (Krstic, Filipe ve Chavaglia, 2020; World ...
 • Eğitimde yeni bir çözüm "kent enstitüleri" 

  Türkoğlu, Pakize (Maltepe Üniversitesi, 2002)
  Dünyadaki hızlı değişim ve gelişmeler hemen her ülkede karmaşık sorunlar yaratıyor. Bunlardan biri eğitimdir. Günümüzde, gelişmiş ülkelerin bile kendine özgü eğitim sorunları bulunduğu, bizim gibi ülkelerin daha da ...
 • Eğitimde yeni bir çözüm "kent enstitüleri" 

  Okçabol, Rıfat (Maltepe Üniversitesi, 2002)
  Köy Enstitüleri (KE), eğitim tarihimizin en anlamlı, en yararlı ve hiç unutulmayacak bir olayıdır. UNESCO'nun Hasan Ali Yücel'in 100. doğum yılı olan 1997 yılını Yücel yılı olarak kutlamasının nedenlerinden biri, Yücel'in ...
 • Kent ortamı ve eğitimi 

  Maltepe Üniversitesi, Rektörlük; Çotuksöken, Betül (Maltepe Üniversitesi, 2002)
  İnsan toplum, tarih ve kültür varlığıdır. İnsan, bu nitelikleriyle çeşitli ilişkiler ortamında kendini oluşturur ya da başka kişi ve kurumlarca oluşturulur. İnsan, bireysel yaşamını başka kişi ve kurumlarla olan ilişkileri ...
 • Eğitimde yeni bir çözüm "kent enstitüleri" 

  Maltepe Üniversitesi, Rektörlük; Eşme, İsa (Maltepe Üniversitesi, 2002)
  ... Mustafa Necati, 74 yıI önce, 22 Nisan 1928'de T.B.M.M.'inde Bakanlık bütçesi görüşülürken yaptığı konuşmada eğitim hedefleri için şu ilginç görüşleri söylemişti: "Okullardaki eğitimin, gençlerin olaylar üzerinde ...
 • Mesleki teknik eğitim ve yereI yönetimler 

  Uyanık, Bahtiyar (Maltepe Üniversitesi, 2002)
  Bizde yerel yönetimler; il özel idareleri, belediyeler ve köyler olmak üzere üç tiptir. Bunlardan köyün oldukça eski bu geleneği olmasına rağmen, diğerleri 19.yy'ın ikinci yarısının ürünleridir. Yerel yönetim denildiğinde ...
 • Eğitimde yeni bir çözüm "kent enstitüleri" 

  Türkoğlu, Adil (Maltepe Üniversitesi, 2002)
  Türkiye 1950 sonrası göç olgusuyla tanışmıştır. Nüfusun artması, tarımda makineleşmenin yaygınlaşması, sanayileşmenin başlaması nedeniyle kırsal kesimden kentlere göç başlamıştır. Göç olgusu 50 yıldır devam etmektedir. ...
 • Mesleki teknik eğitim ve yereI yönetimler 

  Özerol, Ümit (Maltepe Üniversitesi, 2002)
  Sayın Başkan, Saygıdeğer Rektör, çok değerli Müsteşarımız, Saygıdeğer katılımcılar, tabi aramızda çok önemli bu işi çok iyi bilen eğitimciler var. Onların yanında bu konulu tartışmak, bir hayli zor. Ama ben Büyükşehir ...
 • Mesleki teknik eğitim ve yereI yönetimler 

  Büyükerşen, Yılmaz (Maltepe Üniversitesi, 2002)
  Çok değerli katılımcılar, Maltepe Üniversitesi tarafından düzenlenen bu güzel toplantı vesilesiyle hepinize teşekkür ediyorum. Kurultayı düzenleyen Maltepe Üniversitesi yöneticilerine ve emeği geçenlere de ayrıca çok ...
 • Mesleki teknik eğitim ve sanayi işbirliği 

  Alptemoçin, A. Kurtcebe (Maltepe Üniversitesi, 2002)
  Mesleki Teknik Eğitim ve San. İşbirliği 1960'lı yıllardan beri hep duyduğumuz ancak bir türlü istenilen seviyelere ulaşmamış ve temenniden ileri gidememiş bir projenin adıdır. Gelişmiş ülkeler bu konuyu mantıklı bir şekilde ...
 • Mesleki teknik eğitime öğretmen yetiştirme 

  Erkan, Ali (Maltepe Üniversitesi, 2002)
  Sayın Başkan, Sayın üyeler, "Köy Enstitülerinden Kent Enstitülerine Eğitim Kurultayı'nın" Yurdumuz eğitimine faydalı bir katkıda bulunmasını diler, kurulun üyelerini ve dinleyenleri saygılarımla selamlarım... Bu vesile ...
 • Mesleki teknik eğitime öğretmen yetiştirme 

  Uysal, Mehmet (Maltepe Üniversitesi, 2002)
  Cumhuriyetin kuruluşundan 1980'li yıllara kadar mesleki ve teknik eğitime öğretmen yetiştirme görevi Milli Eğitim Bakanlığında iken, 1982 Anayasasına göre hazırlanan 2541 sayılı Yüksek Öğretim Kanunu'yla bu görev üniversitelere ...
 • Mesleki teknik eğitime öğretmen yetiştirme 

  Külahçı, Mehmet (Maltepe Üniversitesi, 2002)
  Hızlı bilimsel ve teknolojik gelişmelerin etkisi i[e önemli değişmelere tanık olduğumuz bu çağda ülkemizdeki çağdaşlaşma çabaları içinde sanayileşme büyük ölçüde teknoloji üretimi ve tüketimini gerekli kılmaktadır. Bu ...
 • Mesleki teknik eğitime öğretmen yetiştirme 

  Güney, İrfan; Oğuz, Yüksel (Maltepe Üniversitesi, 2002)
  Bir ülkenin kalkınmışlık düzeyini belirlemede en önemli ölçütlerden biri, ülkenin sahip olduğu insan kaynaklarının niteliğidir. Genel olarak bakıldığında, gelişmiş ülkeler, ulusal kalkınma çabalarının gerektirdiği insan ...
 • 4702 sayılı kanunun çıkarılmasını gerektiren nedenler 

  İnce, M. Tevfik (Maltepe Üniversitesi, 2002)
  Yeniden yapılanma; var olan yönetim yapısını düzeltme ve düzenleme çalışmaları kapsamında, kurum, kuruluş ve işletmelerin örgütsel yapısını değiştirmek şeklinde tanımlanabilir. İş ve hizmet alanlarındaki değişim o kadar ...
 • 4702 sayılı kanunun çıkarılmasını gerektiren nedenler 

  Temel, Mehmet (Maltepe Üniversitesi, 2002)
  Eğitimin her kademesinde teknolojinin sağladığı olanaklardan. özellikle bilgisayar teknolojisinden azami ölçüde yararlanılarak, uzaktan eğitim yöntemleri geliştirilecektir. ' Öncelikle ilköğretim kurumlarında olmak üzere ...

View more