Now showing items 1-11 of 11

  • Arada olan özne: rehber 

   Çotuksöken, Betül; Tunçel, Ahu (Maltepe Üniversitesi, 2021)
   “Rehber”,[2] “kılavuz”,[3] “danışman”[4] “mentor”[5] terimlerinin sözlükteki anlamlarının ortak paydasının “yol göstericilik” olduğunu ileri sürebiliriz. “Rehber”, “kılavuz”, “danışman”, “mentor” olarak adlandırılan ...
  • Değerler eğitimi açısından modern eğitimin kökenlerinin eliştirisi 

   Tunçel, Ahu (Maltepe Üniversitesi, 2021)
   Günümüzde dünyanın hemen her yanında egemenliğini ilan eden neoliberalizm, en büyük aşınmayı değerler alanında yaratmakta ve çoğu kereler de yazın dünyasında bu aşınma “yozlaşma” olarak nitelendirilmektedir. Kuşkusuz ...
  • Eğitimciler için felsefi bir rehberlik modeli olarak ''derinlikli-kapsamlı-esnek düşünme'' metodu 

   Önkal, Güncel (Maltepe Üniversitesi, 2021)
   Felsefi düşünmenin boyutlarını derinlikli, kapsamlı ve esnek düşünme olarak üç aşamada ifade eden bir belirlemeyi benimseyen bu çalışmada, özellikle eğitimcilerin kendi niteliklerini geliştirmek açısından giderek felsefe ...
  • Eğitime ihtiyacımız yok! Mu? 

   Coşkun Özüaydın, Bergen (Maltepe Üniversitesi, 2021)
   “Eğitime ihtiyacımız yok! Düşüncelerimizin kontrol altına alınmasına ihtiyacımız yok. Sınıflarda küçük düşürülmeye de. Öğretmenler rahat bırakın çocukları!” Efsanevi grup Pink Floyd’un 1979 yılında çıkan Another Brick ...
  • Eleştirel düşünme eğitimi ve felsefi düşünme 

   Arlı Çil, Dilek (Maltepe Üniversitesi, 2021)
   Günümüzde eleştirel düşünmenin önemine yapılan vurgu giderek artmaktadır. Eleştirel düşünme, öğrenenlere kazandırılması gereken 21. yüzyıl becerilerinden biri olarak eğitimin amaçları arasında yerini almaktadır. Eleştirel ...
  • Felsefe nedir? 

   Şahintürk, Sevgi (Maltepe Üniversitesi, 2021)
   “Felsefe nedir?” sorusu hem akademik dünyada hem de günlük yaşam içinde farklı bağlamlarda çokça sorulan, bilindik bir sorudur. Çok sayıda eğitim kurumlarında yer alan “Felsefe” ya da “Felsefeye Giriş” derslerinde ...
  • Felsefi soruşturmanın bilgi edin(dir)me yolundaki yol göstericiliği üzerine 

   Kutlusoy, Zekiye (Maltepe Üniversitesi, 2021)
   En genel anlamda eğitim etkinliği, kuramsal ve uygulamalı boyutları olan bilgisel bir ortamda buluşturur eğitmen/öğretmen ve öğrenciyi. Doğru bir biçimde gerçekleştirilmesi gereken bu bilgisel ortamın en yetkin düzeyde ...
  • Özgürlüğün pusulası: eğitim 

   Kara, Elif Dilan (Maltepe Üniversitesi, 2021)
   Herkesin, her istediğini yapabildiği bir dünya düşünelim. Tek kural başkasına zarar vermemek olsun. Böyle bir dünyayı, ilk etapta insan için ideal bir dünya olarak düşünebiliriz. Tıpkı bir ütopya gibi. Aslında bugün ...
  • Plastik olma cesareti göster! 

   Demirci, Özgür (Maltepe Üniversitesi, 2021)
   Beyin plastikiyeti, nöroloji alanındaki araştırmalarda sıklıkla atıfta bulunulan ve üzerine çokça araştırma yapılan bir olgudur. Yapılan araştırmalarla paralel olarak, plastikiyet kavramının tanımında güncellemeler olsa ...
  • Sokrates'in felsefi araştırma ve felsefi eğitim metodu 

   Kuçuradi, İoanna (Maltepe Üniversitesi, 2021)
   Platon’un Menon dialoğunda Menon, Sokrates'e “ἆρα διδακτὸν ἡ ἀρετή; ἢ οὐ διδακτὸν ἀλλ' ἀσκητόν; ἢ οὔτε ἀσκητὸν οὔτε μαθητόν, ἀλλὰ φύσει παραγίγνεται τοῖς ἀνθρώποις ἢ ἄλλῳ τινὶ τρόπῳ” (Menon, 70 a 5-8) [“... erdem ...
  • Toplumsal cinsiyet eşit(siz)liğini görmek 

   Şimga, Hülya (Maltepe Üniversitesi, 2021)
   Simone de Beauvoir, İkinci Cinsiyet kitabında felsefi tartışmaları kastederek şöyle der: Kimi zaman, soyut tartışmalar sırasında erkeklerin bana ‘Böyle düşünüyorsunuz çünkü kadınsınız,’ demesi sinirlendirmiştir beni, ama ...