Show simple item record

dc.contributor.advisorGüvenoğlu, Erdal
dc.contributor.authorDurmaz, Mücahit
dc.date.accessioned2020-07-03T07:19:58Z
dc.date.available2020-07-03T07:19:58Z
dc.date.issued2020en_US
dc.date.submitted2020-06
dc.identifier.citationDurmaz, M. (2020). Taranmış görüntülerde eğik belge bulma ve düzeltme / Finding ind correcting skew in scanned document images(Yayımlanmamış Yüksek Lisans Projesi). Maltepe Üniversitesi, Lisansüstü Eğitim Enstitüsü, İstanbul.en_US
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/20.500.12415/4845
dc.description.abstractİnsanların iş yapış şekilleri günden güne dijitalleşmeye başlamıştır. Bir belgeyi fiziksel olarak saklamak hem yer kaplamakta hemde kolay ulaşımını zorlaştırmaktadır. Bu yüzden belgelerin dijital ortama taşınması için belgeler cihazlarda taratılır veya fotoğrafı çekilerek dijital ortama aktarılır. Taranmış belge veya fotoğrafı çekilmiş görüntülerde eğiklik olması kaçınılmazdır. Bu çalışmada taranmış veya fotoğrafı çekilmiş belge görüntüsündeki eğiklik bulunarak düz bir görüntü elde etmek amaçlanmıştır. Sisteme gelen görüntüye çeşitli görüntü işleme teknikleri uygulanır. Görüntü üzerinde daha kolay işlemler uygulayabilmek için görüntü önce gri görüntüye dönüştürülür. Sonrasında gri görüntü üzerinde filtrelemeler ile iyileştirmeler yapılarak görüntüde kenarların bulunması kolaylaştırılır. Görüntüde kenarlar bulunduktan sonra görüntü içindeki belgenin kenar noktaları belirlenerek geometrik görüntü dönüşümleri uygulanır. Bu yapılan işlemler sonucunda görüntü içerisindeki eğik belge, düz bir biçimde olmak üzere çıktı olarak üretilir.en_US
dc.description.abstractThe way people do business has begun to digitalize day by day. Storing a document physically both takes up space and makes it difficult to access. For this reason, documents are scanned on the devices or transferred to digital media to take the documents to digital media. It is inevitable to have a skew in the scanned document or photographs taken. In this study, it is aimed to obtain a flat image by finding a skew in the scanned or photographed document image. Various image processing techniques are applied to the image that comes to the system. The image is first converted to a gray image to make it easier to perform operations on the image. Afterwards, improvements are made by filtering on the gray image, and the edges are easier to find in the image. After the edges are found in the image, the edge points of the document in the image are determined and geometric image transforms are applied. As a result of these operations, the oblique document in the image is produced as an output, in a flat form.en_US
dc.language.isoturen_US
dc.publisherMaltepe Üniversitesi, Lisansüstü Eğitim Enstitüsüen_US
dc.rightsAttribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 United States*
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/us/*
dc.subjectGeometrik görüntü dönüşümlerien_US
dc.subjectKenar bulmaen_US
dc.subjectBelge eğriliğini düzeltmeen_US
dc.subjectGeometric image transformsen_US
dc.subjectEdge findingen_US
dc.subjectCorrecting document curvatureen_US
dc.titleTaranmış görüntülerde eğik belge bulma ve düzeltmeen_US
dc.title.alternativeFinding ind correcting skew in scanned document imagesen_US
dc.typeprojecten_US
dc.contributor.departmentMaltepe Üniversitesi, Lisansüstü Eğitim Enstitüsüen_US
dc.authorid0000-0003-4066-3004en_US
dc.relation.publicationcategoryDiğeren_US
dc.contributor.institutionauthorDurmaz, Mücahit


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 United States
Except where otherwise noted, this item's license is described as Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 United States