Advanced Search

Now showing items 1-1 of 1

    • Yüksek hassasiyetli biyo-elektronik el tasarımı 

      Aydın, Enes (Maltepe Üniversitesi, Lisansüstü Eğitim Enstitüsü, 2020)
      Bu tezde, ellerinde fizyolojik olarak problem bulunan insanların yaĢam standartlarını arttırmak için koldaki en büyük kas gurubu olan önkol kasından alınan tetikleme sinyali ile kontrol edilebilen biyo-elektronik protez ...