Show simple item record

dc.contributor.authorŞahin, Bahar
dc.contributor.authorKoca, Betül
dc.contributor.authorPir, Eylül
dc.contributor.authorDülgar, Güzide Damla
dc.contributor.authorKılıç, Hilal
dc.date.accessioned2020-07-30T07:08:41Z
dc.date.available2020-07-30T07:08:41Z
dc.date.issued2019en_US
dc.identifier.citationŞahin, B., Koca, B., Pir, E., Dülgar, D. E., Kılıç, H. (2019). Okul öncesi dönemde öğretmenlerin şiddete ilişkin görüşleri. 14. Ulusal Okul Öncesi Öğretmenliği Öğrenci Kongresi: Çocuğun Ekolojik Dünyası Özet Kitapçığı, Maltepe Üniversitesi.en_US
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/20.500.12415/5011
dc.description.abstractBu çalışma, TRT kurumu tarafından yayımlanan TRT Çocuk Dergisi’ndeki seçili materyallerin farklılıklar ve toplumsal cinsiyet değişkenleri açısından incelenmesi amacıyla yapılmıştır. Araştırmanın çalışma grubunu 2010 yılında yayınlanmaya başlayan TRT Çocuk Dergisi’nin 2019’a kadar yayınlanmış olan 100 adet sayısı oluşturmaktadır. Çalışma modeli, nitel araştırma yöntemlerinden doküman inceleme yöntemidir. Çalışmada veri toplama aracı olarak araştırmacılar tarafından hazırlanan Toplumsal Cinsiyet Kontrol Listesi” ve “Farklılıklar Kontrol Listesi” kullanılmıştır. TRT Çocuk Dergisi’nin kapak sayfası, hikâye sayfaları, karikatür ve meslek tanıtımı sayfaları için ayrı ayrı analiz edilmiştir. Dergilerin veri analizi içerik analizi yöntemiyle yapılmıştır. Araştırma bulgularında toplumsal cinsiyet rollerinde kadın ve erkek olarak belirgin farkların ve cinsiyete yönelik ayrıştırmaların olacağı yönünde olup bu ayrıştırmanın farklılıklar boyutunda da olacağı öngörülmektedir. Bu çalışma sonucunda elde edilen bulgular ışığında TRT Çocuk Dergisi’nin içeriğine yönelik öneriler geliştirilecektir.en_US
dc.language.isoturen_US
dc.publisherMaltepe Üniversitesien_US
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.rightsCC0 1.0 Universal*
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/publicdomain/zero/1.0/*
dc.subjectÇocuk dergiciliğien_US
dc.subjectTRT Çocuk Dergisien_US
dc.subjectToplumsal cinsiyet rollerien_US
dc.subjectFarklılıklaren_US
dc.subjectKapsayıcılıken_US
dc.subjectAyrıştırmaen_US
dc.titleTRT çocuk dergisinin farklılıklar ve toplumsal cinsiyet rolleri boyutunda incelenmesien_US
dc.typeconferenceObjecten_US
dc.relation.journal14. Ulusal Okul Öncesi Öğretmenliği Öğrenci Kongresi: Çocuğun Ekolojik Dünyasıen_US
dc.contributor.departmentMaltepe Üniversitesi, Eğitim Fakültesien_US
dc.relation.publicationcategoryUlusal Konferans Öğesien_US


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

info:eu-repo/semantics/openAccess
Except where otherwise noted, this item's license is described as info:eu-repo/semantics/openAccess