Show simple item record

dc.contributor.authorÖztopcu, Aslı
dc.contributor.authorSalman, Ayşe
dc.date.accessioned2020-07-30T07:15:26Z
dc.date.available2020-07-30T07:15:26Z
dc.date.issued2018en_US
dc.identifier.citationÖztopcu, A. ve Salman, A. (2018). Sürdürülebilir kalkınmada akıllı kentler. Karadeniz Uluslararası Bilimsel Dergi. 41, s. 167-188.en_US
dc.identifier.issn1308-6200
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/20.500.12415/5134
dc.description.abstractDünya nüfusunun artışıyla birlikte, kırsal kesimden kentlere olan göç hareketliliği de artış göstermektedir. Nüfus artışı, kent yaşamında kısa vadede bireysel fayda sağlasa da su, elektrik gibi kıt kaynak kullanımının ve sağlık, eğitim gibi hizmetlerin aksamasına neden olmaktadır. Kentsel sorunların en aza indirilmesi için devlet ve yerel yönetimler gibi, kent planlama alanında çalışan tüm kurum ve bireyler, kent yaşamını kolaylaştırıcı alternatifler üretme çabasındadır. Bu alternatiflerden biri yoğun teknoloji gerektiren akıllı kent sistemi ve buna bağlı geliştirilebilecek diğer teknoloji donanımlarıdır. Özellikle gelecek kaygısı, küresel ısınma, dünyayı yaşanabilir kılma ve bunun sürdürülebilir olması gibi düşüncelerden dolayı toplum, yeni fikir ve kalkınma politikalarına yönelmektedir. Bugünkü yaşamı zorlaştıran koşullar geleceği de tehdit etmektedir. Kişi başına enerji tüketiminin giderler içindeki artışı, verimli sistemlerin üretilmesini zorunlu hale getirmiştir. Akıllı kent ya da diğer ifadeyle zeki kent, dijital kent, teknolojik kentlerin amacı gelecek nesillere yaşanabilir bir kent yaşamı bırakabilmektir. Bu çalışmanın amacı, akıllı kentlerin sürdürülebilir kalkınma açısından etkilerini araştırmaktır. Önce akıllı kent literatürü araştırılmış, daha sonra yüksek lisans öğrenci çalışmaları değerlendirilmiştir. Uluslararası öğrenci kongresinde yer alan bildiriler irdelenmiştir. Elde edilen sonuçların gelecek ihtiyaçların belirlenmesi ve projelerin katkılarının literatüre taşınması açısından ışık tutacağı düşünülmektedir.en_US
dc.language.isoturen_US
dc.publisherMaltepe Üniversitesien_US
dc.relation.isversionof10.17498/kdeniz.476335en_US
dc.rightsCC0 1.0 Universal*
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/publicdomain/zero/1.0/*
dc.subjectSürdürülebilir kalkınmaen_US
dc.subjectAkıllı kenten_US
dc.subjectAkıllı binaen_US
dc.subjectTeknolojien_US
dc.subjectRefahen_US
dc.titleSürdürülebilir kalkınmada akıllı kentleren_US
dc.typearticleen_US
dc.relation.journalKaradeniz Uluslararası Bilimsel Dergien_US
dc.contributor.departmentMaltepe Üniversitesi, Meslek Yüksekokuluen_US
dc.authorid0000-0001-6419-2425en_US
dc.authorid0000-0003-2649-3061en_US
dc.identifier.volume41en_US
dc.identifier.startpage167en_US
dc.identifier.endpage188en_US
dc.relation.publicationcategoryUlusal Konferans Öğesi - Başka Kurum Yazarıen_US


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

CC0 1.0 Universal
Except where otherwise noted, this item's license is described as CC0 1.0 Universal