Now showing items 1-1 of 1

    • Türkiye'de mobilya sektörünün gelişimi Kayseri örneği 

      Köksal, Beyza (Maltepe Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, 2017)
      Gelişen teknolojiyle birlikte Türkiye'de mobilya sektöründe geçmişten günümüze kıyasla büyük farklılıklar olduğunu görmekteyiz. Geçmişte mobilya üretimi kısıtlı olmakla birlikte her şehirde de üretim yapılmıyordu. İnsanlar ...