Show simple item record

dc.contributor.authorKaya, Alev
dc.contributor.authorÇağlar, Meryem
dc.contributor.authorÇalışkan, Merve
dc.contributor.authorGüler, Kübra
dc.contributor.authorKerinçsiz, Hatice
dc.date.accessioned2020-08-10T11:55:42Z
dc.date.available2020-08-10T11:55:42Z
dc.date.issued2019en_US
dc.identifier.citationKaya, A., Çağlar, M., Çalışkan, M., Güler, K. ve Kerinçsiz, H. (2019). Ebeveynlerin internet kullanımı ile okul öncesi dönem çocuklarının ego sağlamlı arasındaki ilişkinin incelenmesi. 14. Ulusal Okul Öncesi Öğretmenliği Öğrenci Kongresi: Çocuğun Ekolojik Dünyası Özet Kitapçığı, Maltepe Üniversitesi.en_US
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/20.500.12415/5387
dc.description.abstractBu çalışmanın amacı Okul Öncesi Öğretmen adaylarının çevre eğitimi ile ilgili farkındalıklarını belirlemektir. Çevre bilincine sahip, duyarlılık düzeyleri yüksek bireyler yetiştirmenin önemi erken yaşlardan itibaren başlamaktadır. Bu durumda, eğitim biliminin ve iyi yetişmiş eğitimcilerin önemi söz konusudur. Öğretmen adaylarının aldıkları eğitim sayesinde, çevre eğitimi ile ilgili farkındalıkları artmaktadır. Araştırma nitel araştırma olarak desenlenmiştir. Araştırmanın çalışma grubunu 2018-2019 öğretim yılında Dumlupınar Üniversitesi Okul Öncesi Öğretmenliği programında yer alan 8 öğretmen adayı oluşturmaktadır. Öğretmen adaylarının çevre eğitimi hakkındaki görüşleri araştırmacılar tarafından oluşturulmuş görüşme formu ile incelenmiştir. Araştırmacılar tarafından oluşturulmuş görüşme formu 5 soru içermektedir. Verilerin analizinde betimsel analiz kullanılmıştır. Araştırma sonucunda okul öncesi eğitimi konusunda bilinç düzeylerinin yüksek olduğu fakat çevre eğitimi konusunda aldıkları eğitimin yetersiz olduğunu düşündükleri belirlenmiştir. Verilecek olan seminer ve hizmet içi eğitimlerle birlikte öğretmen adaylarının konu hakkındaki yeterliliklerinin arttırılabileceği düşünülmektedir.en_US
dc.language.isoturen_US
dc.publisherMaltepe Üniversitesien_US
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.rightsCC0 1.0 Universal*
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/publicdomain/zero/1.0/*
dc.subjectFarkındalıken_US
dc.subjectÖğretmen eğitimien_US
dc.subjectÇevre eğitimien_US
dc.subjectOkul öncesi dönemen_US
dc.titleEbeveynlerin internet kullanımı ile okul öncesi dönem çocuklarının ego sağlamlı arasındaki ilişkinin incelenmesien_US
dc.typeconferenceObjecten_US
dc.relation.journal14. Ulusal Okul Öncesi Öğretmenliği Öğrenci Kongresi: Çocuğun Ekolojik Dünyasıen_US
dc.contributor.departmentMaltepe Üniversitesi, Eğitim Fakültesien_US
dc.relation.publicationcategoryUlusal Konferans Öğesien_US


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

info:eu-repo/semantics/openAccess
Except where otherwise noted, this item's license is described as info:eu-repo/semantics/openAccess