Show simple item record

dc.contributor.authorBatan, Derya
dc.contributor.authorÇataltepe, Cansu
dc.contributor.authorŞimşek, Baki Nur
dc.contributor.authorÖztürk, Server
dc.contributor.authorKaraman, Ayhan
dc.date.accessioned2020-08-10T11:56:12Z
dc.date.available2020-08-10T11:56:12Z
dc.date.issued2019en_US
dc.identifier.citationBatan, D., Çataltepe, C., Şimşek, B. N., Öztürk, S. ve Karaman, A. (2019). Okul öncesi öğretmen ve öğretmen adaylarının fen eğitimi hakkındaki görüşlerinin ve FeTeMM eğitimi hakkındaki farkındalıklarının incelenmesi. 14. Ulusal Okul Öncesi Öğretmenliği Öğrenci Kongresi: Çocuğun Ekolojik Dünyası Özet Kitapçığı, Maltepe Üniversitesi.en_US
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/20.500.12415/5408
dc.description.abstractAmaç: Toplumların refah seviyesinin artmasında fen ve teknoloji alanlarının önemli bir katkısı vardır. Bu alanlarda ileri giden ülkeler, özgün ve katma değeri yüksek ürünler ortaya çıkararak hem ekonomik hem de siyasi anlamda daha güçlü hale gelmektedir. Küresel ekonomi şartlarında diğer ülkelerle rekabet edebilmenin en temel şartı ise, fen ve teknoloji alanlarında yetişmiş insan gücüne sahip olmaktır. Gelecekte söz sahibi olmak isteyen ülkelerin, çocuklarına verecekleri eğitim bu anlamda belirleyici bir rol oynayacaktır. Çocukların çevrelerinde gördükleri doğal olaylara yönelik meraklarının, doğru bir şekilde yönlendirilmesi erken yaşlarda alacakları iyi bir fen eğitimiyle mümkün olabilecektir. Ayrıca, Endüstri 4 devriminin getirdiği yeni üretim biçimlerine uyum sağlayabilecek bireylerin, 21. yüzyıl yaşam becerilerine sahip olması bir gereklilik haline gelmiştir. Böyle bir dünyada varlığını güçlü bir şekilde devam ettirmek isteyen ülkelerin, çocuklara verecekleri FeTeMM (Fen, Teknoloji, Mühendislik ve Matematik) eğitimi her geçen gün daha büyük bir önem kazanmaktadır. Bu anlamda, çocukların eğitiminde başrolü oynayan öğretmenlerin, fen eğitimi ve FeTeMM eğitimine yönelik düşüncelerinin incelenmesi oldukça önemlidir. Bu araştırma çalışmasında, okul öncesi öğretmenlerinin ve öğretmen adaylarının, fen eğitimi hakkındaki görüşlerinin ve FeTeMM eğitimine yönelik farkındalıklarının incelenmesi amaçlanmıştır.en_US
dc.language.isoturen_US
dc.publisherMaltepe Üniversitesien_US
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.rightsCC0 1.0 Universal*
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/publicdomain/zero/1.0/*
dc.subjectFen eğitimien_US
dc.subjectFeTeMM eğitimien_US
dc.subjectOkul öncesi öğretmenlerien_US
dc.subjectOkul öncesi öğretmen adaylarıen_US
dc.titleOkul öncesi öğretmen ve öğretmen adaylarının fen eğitimi hakkındaki görüşlerinin ve FeTeMM eğitimi hakkındaki farkındalıklarının incelenmesien_US
dc.typeconferenceObjecten_US
dc.relation.journal14. Ulusal Okul Öncesi Öğretmenliği Öğrenci Kongresi: Çocuğun Ekolojik Dünyasıen_US
dc.contributor.departmentMaltepe Üniversitesi, Eğitim Fakültesien_US
dc.relation.publicationcategoryUlusal Konferans Öğesien_US


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

info:eu-repo/semantics/openAccess
Except where otherwise noted, this item's license is described as info:eu-repo/semantics/openAccess