Show simple item record

dc.contributor.authorYılmaz, Gamze Nimet
dc.contributor.authorDirier, Candan
dc.contributor.authorZelyurt, Hikmet
dc.contributor.authorNakış, Büşra
dc.date.accessioned2020-08-11T14:30:43Z
dc.date.available2020-08-11T14:30:43Z
dc.date.issued2019en_US
dc.identifier.citationYılmaz, G. N., Dirier, C., Zelyurt, H. ve Nakış, B. (2019). Okul öncesi öğretmen adaylarının çevreye yönelik tutumlarının incelenmesi. 14. Ulusal Okul Öncesi Öğretmenliği Öğrenci Kongresi: Çocuğun Ekolojik Dünyası Özet Kitapçığı, Maltepe Üniversitesi.en_US
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/20.500.12415/5463
dc.description.abstractAmaç: Okul öncesi öğretmen adaylarının çevreye yönelik tutumlarını incelemek ve öğretmen yetiştirmede çevre eğitiminin önemini ortaya koymak amaçlanmıştır. Yöntem: Okul öncesi öğretmen adaylarının çevreye yönelik tutumlarını ortaya koymak amaçlandığı için araştırma tarama modelindedir. Araştırmanın evreni okul öncesi öğretmen adaylarıdır. Araştırmanın örneklemini ise 2018-2019 eğitim öğretim yılı İnönü Üniversitesi Okul Öncesi Öğretmenliği lisans programında öğrenim gören 1., 2., 3. ve 4. Sınıftan toplam 200 öğrenci oluşturmaktadır. Her sınıf düzeyinden 50’şer öğrenci çalışmaya katılmıştır. Veriler bahar döneminde toplanmıştır. Veri toplama aracı olarak Uzun ve Sağlam (2006) tarafından geliştirilen Çevresel Tutum Ölçeği ve Kişisel Bilgi Formu kullanılmıştır. Çevresel tutum Ölçeği toplam 27 maddeden oluşan 5’li likert tipi bir ölçektir. Bu ölçek “Çevresel Davranış Alt Ölçeği” ve “Çevresel Düşünce Alt Ölçeği” olmak üzere iki alt ölçekten oluşmaktadır. Ölçekten en az puan 27, en fazla puan 135’tir. Kişisel bilgi formu öğrencilerin cinsiyet, sınıf, anne ve babanın eğitim düzeyi, çevre kuruluşlarına üye olma durumları ve en uzun süre yaşadıkları yerleşim birimi hakkında bilgi toplamak amacıyla hazırlanmıştır. Araştırmada elde edilen veriler yüzde ve frekans dağılımı şeklinde tablolaştırılmıştır.en_US
dc.language.isoturen_US
dc.publisherMaltepe Üniversitesien_US
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.rightsCC0 1.0 Universal*
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/publicdomain/zero/1.0/*
dc.subjectTutumen_US
dc.subjectÇevre tutumuen_US
dc.subjectÖğretmen adaylarıen_US
dc.subjectOkul öncesien_US
dc.titleOkul öncesi öğretmen adaylarının çevreye yönelik tutumlarının incelenmesien_US
dc.typeconferenceObjecten_US
dc.relation.journal14. Ulusal Okul Öncesi Öğretmenliği Öğrenci Kongresi: Çocuğun Ekolojik Dünyasıen_US
dc.contributor.departmentMaltepe Üniversitesi, Eğitim Fakültesien_US
dc.relation.publicationcategoryUlusal Konferans Öğesien_US


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

info:eu-repo/semantics/openAccess
Except where otherwise noted, this item's license is described as info:eu-repo/semantics/openAccess