Show simple item record

dc.contributor.authorYenihayat, Şeymanur
dc.contributor.authorÇimen, Sedanur
dc.contributor.authorKahya, Ahsen
dc.date.accessioned2020-08-12T14:16:59Z
dc.date.available2020-08-12T14:16:59Z
dc.date.issued2019en_US
dc.identifier.citationYanihayat, Ş., Çimen, S. ve Kahya, A. (2019). Sakarya ilinde okul öncesi eğitimi almakta olan 5-6 yaş çocukların çizdikleri çevre resimlerinin ekolojik kurama göre incelenmesi. 14. Ulusal Okul Öncesi Öğretmenliği Öğrenci Kongresi: Çocuğun Ekolojik Dünyası Özet Kitapçığı, Maltepe Üniversitesi.en_US
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/20.500.12415/5493
dc.description.abstractBu araştırma da, okul öncesi eğitimine devam eden 5-6 yaş grubu çocukların çizdikleri çevre resimlerinin ve çevre kavramını nasıl bildiklerinden, algıladıklarından yola çıkarak; yerleşim yerlerinin ve ailelerinin sosyo-ekonomik durumlarına göre çevre çizimlerinin farklılık gösterip göstermediğini incelenmiştir. Çalışma grubu, Sakarya ili Serdivan ve Kaynarca İlçelerinde bulunan farklı yerleşim yerlerindeki okul öncesi eğitim kurumlarına devam eden 5-6 yaş grubu 100 çocuktan oluşmaktadır. 5-6 yaş okul öncesi dönem çocuklarının resimlerinde çevre algısının belirlenmesi amacıyla yapılan bu çalışmada nitel araştırma yöntemi, yarı yapılandırılmış görüşme ve odak grup görüşmesi kullanılmıştır. Araştırmanın birinci aşamasında, çocuklara yaşadıkları çevrede ne gördükleri, en çok nerede vakit geçirdikleri, yerleşim yerinde nelerin var olduğu soruları sorulmuştur. İkinci aşamasında ise çocuklardan bu sorulara verdikleri cevapları resmetmeleri istenmiştir. Çalışma da ailelerin yaşadıkları yerleşim yerleri ve sosyo- ekonomik durumları da göz önüne bulundurularak çizimlerden değerlendirme listesi oluşturulmuştur. Çizilen resimlerin değerlendirilmesi sonucunda, çocukların çoğunlukla yaşadıkları il ile ilgili çevre algısı konusunda mutlu, neşeli bir algı olduğu sonucuna ulaşılmıştır. Ayrıca farklı yerleşim alanlarında yaşayan ve farklı ekonomik düzeyden gelen 5-6 yaş grubu çocukların çevre kavramı anlayışında farklılık gösterdiği saptanmıştır.en_US
dc.language.isoturen_US
dc.publisherMaltepe Üniversitesien_US
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.rightsCC0 1.0 Universal*
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/publicdomain/zero/1.0/*
dc.subjectÇevreen_US
dc.subjectÇevre kavramıen_US
dc.subjectOkul öncesi eğitimien_US
dc.subjectÇocuk resimlerien_US
dc.subjectÇocuken_US
dc.subjectEkolojik kuramen_US
dc.titleSakarya ilinde okul öncesi eğitimi almakta olan 5-6 yaş çocukların çizdikleri çevre resimlerinin ekolojik kurama göre incelenmesien_US
dc.typeconferenceObjecten_US
dc.relation.journal14. Ulusal Okul Öncesi Öğretmenliği Öğrenci Kongresi: Çocuğun Ekolojik Dünyasıen_US
dc.contributor.departmentMaltepe Üniversitesi, Eğitim Fakültesien_US
dc.relation.publicationcategoryUlusal Konferans Öğesien_US


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

info:eu-repo/semantics/openAccess
Except where otherwise noted, this item's license is described as info:eu-repo/semantics/openAccess