Now showing items 1-2 of 2

  • Hayalet kentsel mekânlar: İstanbul üzerinden bir okuma 

   Şenşar, Dilara (Maltepe Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, 2019)
   Hayalet kentler, kimi zaman doğal afetler, kimi zaman ise savaşlar, yangınlar gibi insanların yol açtığı etkiler sonucunda terk edilmiş kentlerdir. Bu kentler, fiziksel olarak varlıklarını devam ettirmekteyseler de, artık ...
  • Mimar kimliğinin inşası ve mimarlık medyasında temsili 

   Başaranoğlu, Kıymet (Maltepe Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, 2018-12)
   Faaliyet alanının toplumsal bir üretim olması nedeniyle, mimar, çeşitli meslek ve bilgi ağı çerçevesinde üretilen söylemlerin içiçe geçmesiyle varlık kazanmış; mimar kimliği de tarihsel süreç içerisinde farklı biçimlerde ...